Det udvidede frie sygehusvalg og ret til hurtig behandling

Som borger i Danmark har du ret til at blive udredt indenfor en måned. Hvis ventetiden på en behandling overstiger 30 dage, har du ret til at vælge behandling på CPH Privathospital. 
 
CPH Privathospital har aftale med Danske Regioner, hvilket betyder, at du kan blive henvist til os, hvis du skal vente mere end fire uger på at blive udredt eller mere end 30 dage på behandling på et offentligt sygehus. 
 
Ventetiden beregnes som 30 dage fra den dato, hvor sygehuset i din bopælsregion modtager en henvisning fra din læge og frem til den dato, hvor behandling eller udredning kan starte. 
 
Har du fået tilbudt en operationsdato, og sygehuset ændrer den, har du ret til at vælge at få foretaget operationen på et privathospital - uanset omfanget af udsættelsen. 
 
Du kan læse mere om dine rettigheder og valgmuligheder på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse hjemmeside: http://www.sum.dk/Sundhed/Patientrettigheder.aspx

Patientkontorer

Hvis du ønsker at blive henvist til CPH Privathospital, skal du kontakte patientvejlederen på det sygehus, hvor du står på venteliste. Ønsker du generel information om det udvidede frie sygehusvalg og ret til hurtig behandling, kan du kontakte patientvejlederen i din hjemregion:

Region Hovedstaden Tlf. 38 64 99 00

Region Sjælland Tlf. 70 15 50 01

Region Syddanmark Tlf. 76 63 14 90

Region Midtjylland Tlf. 78 41 04 44

Region Nordjylland Tlf. 97 64 80 10