Revideret 02.07.2020

Mandag d. 27. april træder en ny retningslinje fra Sundhedsstyrelsen i kraft, hvilket betyder, at udvalgte patientgrupper skal COVID-19 testet 48 timer inden planlagt behandling eller indlæggelse.

Dette sker som en del af Sundhedsstyrelsens plan om at teste personer uden symptomer, som led i smitteforebyggelse.

Hvilke patienter skal testes?

Patienter der skal have udført nedenstående undersøgelser eller operationer, skal testes inden behandlingen kan gennemføres.

  • Øvre skopier, som kan udløse hosterefleks hos patienten, fx fiberskopi, rhinoskopi, laryngoskopi, bronkoskopi og gastroskopi.
  • Operative procedurer i næse, bihule, mund og svælg i lokalbedøvelse, fx biopsitagning fra tonsiller.
  • Operationer der kræver fuld bedøvelse eller rus.
  • Lungefunktionsundersøgelser, fx diffusionskapacitet.

Hvor bliver jeg testet?

CPH Privathospital sørger for at lave henvisning til COVID-19-test til alle relevante patienter. Tidsbestilling foregår på www.coronaprover.dk og foregår med NemID. Patienter uden adgang til NemID fx børn, skal henvende sig i receptionen på CPH Privathospital for yderligere information.

Patienter testes på de offentlige sygehuse.

Hvornår får jeg svar?

En COVID-19 test kan tidligst foretages 48 timer inden planlagt undersøgelse eller behandling og der foreligger prøvesvar efter ca. 24-48 timer.

Generelt

Vi bakker fortsat op om den fælles nationale indsats for bekæmpelse af COVID-19 og CPH Privathospital vil stille respiratorer og personale til rådighed for COVID-19 beredskabet hvis behovet opstår.

Vi modtager patienter til forundersøgelse, diagnostik og operationer jf. Sundhedsstyrelsen retningslinjer.

Vi kontakter vores patienter direkte, hvis der er ændringer i planlagt behandling. Hører du ikke noget, skal du møde op til aftalt tid.

Vi kan ikke modtage dig, hvis:

  1. Du er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder (orange/røde områder i Udenrigsministeriets rejsevejledning) inden for de sidste 14 dage – også selv om du er symptomfri 
  2. Du har haft tæt kontakt med en smittet person
  3. Du er forkølet, føler dig utilpas, hoster, har feber, hovedpine, muskelømhed, diarré/maveproblemer, ondt i halsen, synkesmerter eller vejrtrækningsbesvær

Vi beder dig i stedet kontakte os på 7021 8000 og ikke møde fysisk op.

Pårørende til patienter på CPH Privathospital

Vi henstiller til, at du kun medbringer 1 pårørende, så vi sammen kan passe på hinanden.

På vores opvågningsafsnit modtager vi ikke pårørende, undtaget pårørende der ledsager et barn.

 

Udklip.PNG