Jens Nørgård

Overlæge, Speciallæge i ortopædkirurgi

Lægevidenskabelig embedseksamen, vinteren 1984 fra Københavns Universitet

30. januar 1984
A-autorisation som læge

01.02.84-31.12.84
Rigshospitalet, Blegdamsvej, langtidsmedicinsk afdeling

01.02.85-31.08.85
Rigshospitalet, Blegdamsvej, afdeling U

01.09.85-03.12.85
Fakse sygehus, kirurgisk afdeling

01.02.86-30.03.86
Andet arbejde i Frankrig

01.04.86-31.09.86
Rigshospitalet, anæstesiafdeling

01.10.86-31.03.87
Rigshospitalet, epidemiologisk afdeling

01.05.87-30.11.89
Nordsjællands Hospital, Hillerød, ortopædkirurgisk afdeling

01.04.89-30.09.89
Nordsjællands Hospital, parenkymkirurgisk afdeling, orlov fra ovenstående

01.12.91-31.05.94
Rigshospitalet, Glostrup, ortopædkirurgisk afdeling

01.06.94-31.05.96
Frederiksberg Hospital, ortopædkirurgisk afdeling

01.10.94-31.03.95
Rigshospitalet, Glostrup, neurokirurgisk afdeling, 6 måneders orlov fra ovenstående

01.06.96-31.08.96
Nordsjællands Hospital, Frederikssund, ortopædkirurgisk afdeling

01.09.96-31.01.97
Bispebjerg Hospital, ortopædkirurgisk afdeling

01.03.97-31.03.97
Rigshospitalet, Blegdamsvej, ortopædkirurgisk afdeling

01.04.97-31.01.99
Hvidovre Hospital, ortopædkirurgisk afdeling

01.02.99-31.05.01
Amager Hospital, ortopædkirurgisk afdeling

01.06.01-28.02.02
Rigshospitalet, Blegdamsvej, ortopædkirurgisk afdeling

01.03.02-31.08.02
Rigshospitalet, Blegdamsvej neurokirurgisk afdeling

01.09.02-28.02.03
Frederiksberg Hospital, ortopædkirurgisk afdeling

01.03.03-31.08.04
Amager Hospital, ortopædkirurgisk afdeling

01.09.04-31.08.05
Amager Hospital, vikar for afdelingslæge, ortopædkirurgisk afdeling, alloplastiksektionen

01.09.05-29.02.08
Bispebjerg Hospital, afdelingslæge, ortopædkirurgisk afdeling, alloplastiksektionen

01.03.08-31.08.08
Amager Hospital, overlæge, ortopædkirurgisk afdeling, alloplastiksektionen

01.09.08-31.05.11
Hvidovre Hospital, overlæge, ortopædkirurgisk afdeling, alloplastiksektionen med tjeneste på Amager Hospital. Fra den 01.07.10 med tjeneste på Hvidovre Hospital

01.06.11-31.10.16
Frederiksberg Hospital, overlæge, ortopædkirurgisk afdeling, alloplastiksektionen (elektiv kirurgi)

01.11.16-31.01.17
Herlev og Gentofte Hospital, overlæge, ansvarlig for hoftealloplastikkirurgi, ortopædkirurgisk afdeling, sektionen for hoftenære frakturer samt håndkirurgisk afdeling

31.01.17-
Nordsjællands Hospital, Hillerød, overlæge, ortopædkirurgisk afdeling, alloplastiksektionen

01.06.15-31.05.17
Københavns Privathospital (nu CFR), Jægersborg Alle, ortopædkirurgi, knæ- og hoftealloplastikker samt håndkirurgi. Efter fusion med arbejdssted på CFR, Hellerup

01.06.19-
CPH Privathospital, ortopædkirurgi, knæ- og hoftealloplastikker samt håndkirurgi