Henrik Halvor Springborg

Overlæge, Speciallæge i gynækologi

Specialeansvarlig overlæge i gynækologi.
Speciallæge i gynækologi og obstetrik.

Henrik er 58 år og har mange års erfaring i udredning og behandling af gynækologiske lidelser.
Henrik vægter kontinuitet og venlig og god kommunikation med patienterne meget højt. I valg af behandling og eventuel operation inddrages patienten mest muligt og efter eventuelle operationer har patienten direkte telefon nummer til Henrik i tilfælde af problemer.
Henriks ekspertområde er såkaldte ”minimalt invasive operationer” dvs. operationer hvor der anvendes den mest sikre og skånsomme metode som medfører mindst smerter og hurtig tilbagevenden til normal hverdag. Dette er ofte operation med kikkert gennem små huller på 5-10 mm i bugvæggen hvor instrumenterne indføres.
ERFARING
1989 LÆGE FRA KØBENHAVNS UNIVERSITET OG RIGSHOSPITALET
1998 SPECIALLÆGE I GYNÆKOLOGI OG OBSTETRIK
2000-2006 OVERLÆGE PÅ HILLERØD/HELSINGØR HOSPITAL
2006-2010 KLINIKCHEF PÅ ARRESØDAL PRIVAT HOSPITAL
2010-2013 OVERLÆGE PÅ ALERIS HAMLET PRIVATHOSPITAL
2014-2015 SPECIALEANSVARLIG OVERLÆGE ALERIS HAMLET PRIVATHOSPITAL
2015-2018 OVERLÆGE CFR-HOSPITALER LYNGBY
2018- SPECIALEANSVARLIG OVERLÆGE CPH PRIVATHOSPITAL

Henrik har meget lave komplikationsrater, som dokumenteres af databaser
Han har deltaget i udviklingen af metode til sikker fjernelse af muskelknuder eller livmoderen gennem kikkertinstrument, så åben operation kan undgås.
Henrik anvender, som en af få danske gynækologer, ”ethulskirurgi” som ikke efterlader synlige ar ved fx fjernelse af cyster og livmoder.

PUBLIKATIONER OG FOREDRAG
Henrik har publiceret artikler inden for mange områder af gynækologien og været medforfatter til fagbog om skånsom kirurgi. Han har holdt flere foredrag på internationale kongresser om optimering af gynækologiske operationer og nye skånsomme metoder ved gynækologiske operationer.
Deltaget i talrige internationale og nationale kongresser og symposier.
Har de sidste 4 år forfattet artikler om følgende emner i internationale tidsskrifter:
• Et huls kirurgi (Single Site Surgery): Første forfatter hhv. medforfatter på 2 artikler som omhandler metode hvor operationen kan foregå gennem navlen alene og derfor ikke efterlader synligt ar.
• Fjernelse af stor livmoder ved kikkertkirurgi: Førsteforfatter på artikel og foredrag om metode, udviklet med kollega, til findeling af livmoder eller muskelknude i pose, så åben operation kan undgås og patienten derfor hurtigere kommer sig og får færre komplikationer.

• Mindskelse af skuldersmerter efter kikkertoperation: Medforfatter på flere artikler efter en stor videnskabelig undersøgelse (100 operationer udført af Henrik Halvor Springborg og kollega) som blandt andet viste at smerter efter operationer er mindre når lufttrykket i bughulen er lavt under kikkertkirurgi og bekræfter at dyb bedøvelse giver mere sikker operation.