Konsultationer Pris i DKK
Forundersøgelse inkl. duplex-skanning 1.600
Efterfølgende ambulantbesøg 800
Kontrol efter operation 800
Second opinion 3.000
Speciallægeerklæring 6.700

 

Diverse  Pris i DKK
Diverse prøver (blodprøver, vævsprøver, biopsi m.v.) Efter regning
Tillæg ved skift fra lokal bedøvelse til fuld bedøvelse 4.000
1 indlæggelsesdøgn (tillæg ud over operationsprisen) 4.000

 

Åreknudeoperationer
Bedøvelse Indlæggelse Pris i DKK
Åreknudeoperation med laser Lokal Ingen 11.000
Åreknudeoperation med skum Lokal Ingen 11.000

CPH Privathospital vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation eller undersøgelse.