Som noget nyt har CPH PRIVATHOSPITAL nu mulighed for at tilbyde et forløb til dig, der har senfølger efter en COVID-19-infektion.

Langt de fleste personer med COVID-19 får milde symptomer og bliver raske igen i løbet af 2-3 uger uden behandling. Dog oplever enkelte personer længere og mere komplekse senfølger efter deres sygdomsforløb med COVID-19. På CPH PRIVATHOSPITAL kan vi nu tilbyde dig et tværfagligt forløb, hvor vi undersøger, genoptræner og følger op på de senfølger, du måtte have. 

Sådan foregår forløbet: 
På CPH Privathospital har vi specialerne øre-næse-hals, lungemedicin og neurologibilleddiagnostik og fysioterapi.Vi vil derfor kunne tilbyde dig en undersøgelse, support og opfølgning, og om muligt behandling i vores COVID-19 senfølgeklinik.

Forløbets sammensætning vil altid afhænge af dine senfølgerog vi gør opmærksom på at ikke alle senfølger kan behandles. 

Vi behandler:


Det ved vi om COVID-19-senfølger 
Efter overstået COVID-19-infektion kan nogle opleve, at visse COVID-19-symptomer ikke forsvinder. Det kaldes senfølger.

COVID-19 er fortsat en ny sygdom og der foreligger derfor endnu ikke større opgørelser over senfølgerne. Men der er efterhånden en del sundhedsmæssig opmærksomhed omkring disse gener, der ofte gør at manikke som efter anden forbigående sygdom - umiddelbart kan vende tilbage til sine normale private og arbejdsmæssige funktioner

Vi oplever desværre også at nogen får en væsentlig forringet livskvalitet efter overstået COVID-19-infektion - også når der kun er tale om diskrete senfølger. 

 

Derudover oplever en del senfølger som:

  • Nedsat til ophævet lugtesans 
  • Vedvarende vejrtrækningsproblemer
  • Neurologiske symptomer  
  • Psykiske symptomer (hukommelsesbesvær, nedsat koncentrationsevne, kognitivt deficit)

Det kan være, at der i dit tilfælde kun er tale om et enkelt symptom, mens der er hos andre er tale om flere symptomer samtidigt. Desværre kan vi endnu ikke sige noget om, hvorvidt den enkelte genvinder sine normale funktioner, da der på nuværende tidspunkt ikke er noget formelt udviklet undersøgelses- og behandlingsprogram for at imødegå de nævnte senfølger.

Vi oplever desværre også at flere med senfølger må gå med deres gener selv uden at blive undersøgt af egen læge eller henvist til et videre forløb med lægelig opfølgning, hvorfor vi på CPH PRIVATHOSPITAL gerne vil tilbyde at hjælpe demder kæmper med COVID-19-senfølger. Dette sker i form af kontrol, support og opfølgning, og om muligt behandling i vores COVID-19 senfølgeklinik.

 

Pris:

Vi gør opmærksom på at alle ovenstående undersøgelser er egenbetaling dvs. konsultationer og undersøgelser betales kontant eller på dankort i receptionen umiddelbart efter undersøgelsens afslutning inden du går hjem. 

Undersøgelserne er på nuværende tidspunkt ikke dækket af sundhedsforsikringen men vi opfordrer altid til at du kontakter dit forsikringsselskab og fortæller dem om dine symptomer inden du kontakter os.

Læs mere om priserne her