Celleforandringer på livmoderhalsen skyldes infektion med human papilloma virus (HPV) som er en seksuelt overført sygdom, der oftest ikke giver symptomer. Celleforandringerne opstår hvis infektionen er langvarig som det ses hos nogle kvinder. Unge piger vaccineres heldigvis i dag hvorfor der formentlig vil komme meget færre tilfælde i fremtiden. Det er vigtigt at holde øje med celleforandringer, fordi de i sjældne tilfælde kan udvikle sig til livmoderhalskræft.

Alle kvinder i Danmark over 23 år tilbydes derfor celleprøve fra livmoderhalsen hvert 3. år frem til 5o års alderen hvor screeningen er hvert 5 år. Denne prøve kan heldigvis næsten altid finde celleforandringerne inden de kan udvikle sig til livmoderhalskræft. Nogle gange suppleres der med en test for, om HPV-virus er tilstede.

Får du et prøvesvar der viser, at du måske har celleforandringer, betyder det således utroligt sjældent, at du har kræftforandringer, men gynækologen vil kigge nærmere på livmoderhalsen gennem et kikkertinstrument og samtidig tage 5 små prøver fra livmoderhalsen efter lokalbedøvelse (se patientvejledningen ”kikkertundersøgelse og prøver fra livmoderhalsen”). Disse prøver vil give endeligt svar på om forandringerne er ubetydelige og blot kræver ny celleprøve hos egen læge efter 1 år, eller om der er behov for ny undersøgelse efter ½ år.

Hvis der er svære celleforandringer, må disse fjernes ved et keglesnit som er et lille indgreb i lokalbedøvelse.

Keglesnit – ved celleforandringer på livmoderhals

Ofte går lette og moderate celleforandringer på livmoderhals væk af sig selv. Ved svære celleforandringer eller hvis lettere forandringer ikke går væk, er der behov for at foretage et keglesnit. Der er tale om et lille ambulant indgreb, som oftest kan udføres i lokalbedøvelse.

Der fjernes et lille kegleformet stykke af spidsen af livmoderhalsen og hermed fjernes celleforandringerne og ofte også den virus der har forårsaget forandringerne.

Efter operationen undersøger man kanten af det fjernede væv i mikroskop for at se, om der er tegn på unormale celler. Hvis alt er normalt, skal sygdommen ikke behandles yderligere. Hvis kanten på det væv, man har fjernet, stadig indeholder celleforandringer, skal du kontrolleres regelmæssigt de første 1 - 2 år. Fordelen ved et keglesnit er, at det er muligt at blive gravid senere.