Hvad er en helbredsundersøgelse?

Husker du at passe på dig selv, og har du tjek på dit helbred? Fortæl os om din hverdag – så fortæller vi, hvordan du har det. På CPH Privathospital tilbyder vi nu helbredsundersøgelser af høj kvalitet, der er skræddersyet til dig og dine behov. 

Skab tryghed for dig og din familie

Selvom du i dag føler dig rask og frisk, kan det være en god idé at få en forebyggende helbredsundersøgelse. Formålet med helbredsundersøgelser er at klarlægge, om din daglige livsførelse indebærer risiko for livsstilssygdomme – f.eks. forhøjet kolesterol, type 2-diabetes, overvægt, forhøjet blodtryk eller stress. Undersøgelsen giver dig klar og øjeblikkelig besked om din sundhedstilstand, så du kan nå at forebygge eller helbrede evt. sygdomme i tide. Vi rådgiver og vejleder dig i, hvad du kan gøre for at mindske risikoen.

Vi vægter den personlige samtale højt

Fortæl os om din hverdag – så fortæller vi, hvordan du har det. Vores ambition er at hjælpe dig til aktiv sundhed, så du kan opnå et sundt liv. ”Sundhed” drejer sig ikke kun om fysisk velvære men også psykisk velvære, hvorfor vi har valgt at have fokus på hele din tilværelse. Er du f.eks. ramt af stress, tager vi os god tid til at lave en grundig stress-test og om nødvendigt også en depressionstest (Hamilton-score). Vi bruger den tid, der er nødvendig, uden det koster dig mere. 

Hvordan foregår en helbredsundersøgelse?

På CPH Privathospital starter vi helbredsundersøgelserne med et interview, der indleder til samtale. Dette interview er med til at afdække symptomer, livsstil, vaner, motion, rygning, alkohol m.m. og kommer omkring din egen oplevelse af sundheden. Herefter bliver du undersøgt for:

 • tidlige sygdomstegn i hjerte- og karsystemet
 • lunger
 • mave-tarm-kanalen, 
 • lever og galdeveje
 • nyrer og urinveje
 • bindevæv, 
 • blod
 • hjertets funktion (hvile-EKG)
 • risikofaktorer for udvikling af hjerte- og karsygdomme.  

På baggrund af undersøgelsen får du til sidst en samtale med lægen, som munder ud i en personlig handlingsplan.

Samtalen/interviewet

I samtalen/interviewet har vi fokus på dine eventuelle tidligere og nuværende akutte kroniske sygdomme (herunder også sygdomme i din nærmeste familie). Vi beskæftiger os også med forhold, der har betydning for livsstilen som f.eks. motionsvaner, privatlivet, arbejdsforhold, holdning til egen vægt og kostvaner.

Den kliniske undersøgelse

Den kliniske undersøgelse er en komplet ”isse til hæl-undersøgelse” med gennemgang af alle regioner og med fokus på forandringer, der kunne pege på begyndende livsstilssygdomme – herunder ultralydsundersøge af kredsløbet i dine ben.

Lungefunktionsundersøgelse, syns- og høretest indgår også i rækken af vores undersøgelser.

 • Den store helbredsundersøgelse (Pakke 2 – CPH Helbred STOR) omfatter en arbejdstest, hvor der optages kardiogram under arbejde (cykeltest) og udregnes et kondital. Disse undersøgelser giver god baggrund for at vurdere dit hjertes sundhedstilstand og din kondition. Se sammenligningsskemaet her 
 • Den udvidet helbredsundersøgelse (Pakke 3 – CPH Helbred Udvidet) omfatter både arbejds-EKG samt ultralydsskanning af hals og lever. Du kan sammenligne vores helbredsundersøgelser her
Supplerende undersøgelser

Som et supplement til ovenstående undersøgelser kan vi tilbyde ultralydsskanning af:

 • Bughulens organger (indgår i Pakke 3 – CPH Helbred Udvidet)
 • Halsen (indgår i Pakke 3 – CPH Helbred Udvidet)
 • Pungen (testikler)

På CPH Privathospital ser vi samtaledelen som en vigtig og stor del af den samlede undersøgelse. Hvis vi ud fra samtalen og undersøgelsen vurderer, at der er behov for en ændring i din livsstil, hjælper vi dig med at lægge en plan.

Ingen personer går fra os med resultater de ikke kan forholde sig til. Vi tager altid en grundig samtale om resultaterne fra helbredsundersøgelse samt en dialog om motivation og prioriteringer i forhold til eventuelle livsstilsændringer.

Er du interesseret i at høre mere om vores helbredsundersøgelser er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer +45 7021 8000 eller på helbred@cph-privathospital.dk