Helbredsundersøgelser til virksomheder

Tag hånd om de personer, der får din virksomhed til at fungere. Vi tilbyder nu helbredsundersøgelser af høj kvalitet, der er skræddersyet til jeres behov.

Et helbredstjek (helbredsundersøgelse) er en undersøgelse, som udføres for at se, om dine ansatte er sunde og raske, og som giver mulighed for den ansatte at tage hånd om egen sundhed. At være sund og rask handler nemlig ikke bare om, at man er fri for sygdom. Det handler også om, hvordan de har det i det daglige. Formålet med helbredsundersøgelser er at klarlægge, om den enkeltes daglige livsførelse indebærer risiko for livsstilssygdomme – f.eks. forhøjet kolesterol, type 2-diabetes, overvægt, forhøjet blodtryk eller stress. Undersøgelsen giver den enkelte klar og øjeblikkelig besked om deres sundhedstilstand, så de kan nå at forebygge eller helbrede evt. sygdomme i tide.

360º undersøgelse

“Fortæl os om din hverdag – så fortæller vi, hvordan du har det.” Vores ambition er at hjælpe dine ansatte til aktiv sundhed, så de kan opnå et sundt liv. ”Sundhed” drejer sig ikke kun om fysisk velvære men også psykisk velvære, hvorfor vi har valgt at have fokus på hele tilværelsen. Er de fx ramt af stress, tager vi os god tid til at lave en grundig stress-test og om nødvendigt også en depressionstest (Hamilton-score). Vi bruger den tid, der er nødvendig uden det koster virksomheden mere.

Alle tests i helbredsundersøgelsen bliver foretaget og vurderet af speciallæger indenfor hver deres felt.

Sådan bygger vi helbredsundersøgelserne op

Her får du et hurtigt overblik over, hvordan vi bygger helbredsundersøgelserne op på CPH Privathospital.

Livsstilssamtalen

Livsstilssamtalen har fokus på eventuelle tidligere og nuværende akutte kroniske sygdomme. Det er denne samtale, der bliver afgørende for hele undersøgelsen.

Kliniske undersøgelser og blodprøveprofil

Vi laver en komplet ”isse til hæl-undersøgelse” med gennemgang af alle regioner og med fokus på forandringer, der kunne pege på begyndende livsstilssygdomme. Pakkerne inkluderer også altid den brede blodprøveprofil herunder blodprocent, lever-, hjerte- og nyrefunktion, blodsukker, stofskifte samt kolesterolforholdene. PSA kan tilvælges.

Hjerteundersøgelse

Den store og udvidet helbredsundersøgelse omfatter en arbejdstest, hvor der optages kardiogram under arbejde (cykeltest) og udregnes et kondital. Disse undersøgelser giver god baggrund for at vurdere dit hjertes sundhedstilstand og din kondition.

Ultralydsskanning

I CPH Helbred • UDVIDET indeholder ultralydsscanning af det store halskar. Her undersøger vi dig for begyndende forkalkning, der øger risiko for blodpropper i hjernen. Vi laver også en ultralydsskanning af maven: Med henblik på at afsløre forandringer i de indre organer.

Mød vores læger

Vi er et team bestående af speciallæger, sygeplejersker og lægesekretærer.
Vi har alle mange års erfaring inden for de forskellige specialer og vi står klar til at hjælpe dig.

Læge ikke fundet
Læge ikke fundet
Læge ikke fundet