Priser på helbredsundersøgelser

Få et overblik over, hvad priserne er på det forskellige pakker. Hvilke ydelser du kan tilvælge samt prisen på tilvalgsydelserne.

Prisliste Pris i DKK
CPH Helbred Basis5.500,-
CPH Helbred Stor7.200,-
CPH Helbred Udvidet8.750,-
Tilvalgsydelser
Ultralydsscanning pr region1.550,-
Røntgen pr region700,-
Arbejds-EKG inkl. kardiologisk vurdering (stress test)1.700,-
Gynækologisk undersøgelse inkl. Celleprøve (Smear)2.000,-
Fuld blodprøveprofil1.600,-
Andre blodprøverFra 300,-
Konsultation 30 min900,-
Konsultation 1 time1.700,-