Helbredsundersøgelser til virksomheder

Tag hånd om de personer, der får din virksomhed til at fungere. Vi tilbyder nu helbredsundersøgelser af høj kvalitet, der er skræddersyet til jeres behov.

Et helbredstjek (helbredsundersøgelse) er en undersøgelse, som udføres for at se, om dine ansatte er sunde og raske, og som giver mulighed for den ansatte at tage hånd om egen sundhed. At være sund og rask handler nemlig ikke bare om, at man er fri for sygdom. Det handler også om, hvordan de har det i det daglige. Formålet med helbredsundersøgelser er at klarlægge, om den enkeltes daglige livsførelse indebærer risiko for livsstilssygdomme – f.eks. forhøjet kolesterol, type 2-diabetes, overvægt, forhøjet blodtryk eller stress. Undersøgelsen giver den enkelte klar og øjeblikkelig besked om deres sundhedstilstand, så de kan nå at forebygge eller helbrede evt. sygdomme i tide.

360º undersøgelse

“Fortæl os om din hverdag – så fortæller vi, hvordan du har det.” Vores ambition er at hjælpe dine ansatte til aktiv sundhed, så de kan opnå et sundt liv. ”Sundhed” drejer sig ikke kun om fysisk velvære men også psykisk velvære, hvorfor vi har valgt at have fokus på hele tilværelsen. Er de fx ramt af stress, tager vi os god tid til at lave en grundig stress-test og om nødvendigt også en depressionstest (Hamilton-score). Vi bruger den tid, der er nødvendig uden det koster virksomheden mere.

Alle tests i helbredsundersøgelsen bliver foretaget og vurderet af speciallæger indenfor hver deres felt.

 

Sådan bygger vi helbredsundersøgelserne op

 

Livsstilsamtalen

Livsstilssamtalen har fokus på eventuelle tidligere og nuværende akutte kroniske sygdomme. Det er denne samtale, der bliver afgørende for hele undersøgelsen.

Kliniske undersøgelser og blodprøveprofil

Vi laver en komplet ”isse til hæl-undersøgelse” med gennemgang af alle regioner og med fokus på forandringer, der kunne pege på begyndende livsstilssygdomme. Pakkerne inkluderer også altid den brede blodprøveprofil herunder blodprocent, lever-, hjerte- og nyrefunktion, blodsukker, stofskifte samt kolesterolforholdene. PSA kan tilvælges.

Hjerteundersøgelse

Den store og udvidet helbredsundersøgelse omfatter en arbejdstest, hvor der optages kardiogram under arbejde (cykeltest) og udregnes et kondital. Disse undersøgelser giver god baggrund for at vurdere dit hjertes sundhedstilstand og din kondition.

 

Ultralydsskanning

I CPH Helbred • UDVIDET indeholder ultralydsscanning af det store halskar. Her undersøger vi dig for begyndende forkalkning, der øger risiko for blodpropper i hjernen. Vi laver også en ultralydsskanning af maven: Med henblik på at afsløre forandringer i de indre organer.

 

 

-

Ingen personer går fra os med resultater de ikke kan forholde sig til.

Vi tager altid en grundig samtale om resultaterne fra helbredsundersøgelse samt en dialog om motivation og prioriteringer i forhold til eventuelle livsstilsændringer.

-

Hvorfor skal jeg tilbyde mine ansatte en helbredsundersøgelse?

  1. En helbredsundersøgelse er en værdifuld gode, som kan motivere og fastholde dine ansatte.
  2. Helbredsundersøgelser giver bedre forudsætninger for at undgå langtidssygemeldinger fordi livsstilssygdomme udgør en stor del af de samlede antal sygemeldingerne.
  3. Bliv en attraktiv arbejdsgiver og vis at du oprigtigt er interesseret i dine ansatte og deres helbred. Dette kan du gøre ved bl.a. at tilbyde dine ansatte en helbredsundersøgelse.
  4. Med en tidlig indsats kan varigheden af sygdomsforløbet forkortes. Fx, kan 80% af hjerte-kar-sygdomme undgås, hvis bare de opdages og behandles i tide.

Vælg den helbredsundersøgelse, der passer til din virksomhed

CPH Privathospital kan I vælge mellem tre forskellige helbredsundersøgelser, der har en varighed fra 1 time til 3 timer. Det kan være meget individuelt i forhold til jeres medarbejdere, ønsker og formål, hvilken helbredsundersøgelse I skal vælge - og vi hjælper jer naturligvis med at sammensætte den helbredsundersøgelse, der passer bedst til jer.

Læs mere om de forskellige helbredsundersøgelser:

Vores helbredsundersøgelser er som udgangspunkt et ”engangstilbud”, men en del virksomheder vælger dog at tilbyde det løbende fx. hvert år eller hvert andet år. CPH Privathospital kan endvidere tilbyde at indkalde medarbejderne efter aftalt interval.

Skatteregler

En arbejdsgiverbetalt helbredsundersøgelse opfattes skattemæssigt som et personalegode, hvorfor medarbejderen afholder den skattepligtige udgift. Udgifter i forbindelse med helbredsundersøgelser af medarbejdere er således fradragsberettiget for virksomheder.

Det er virksomhedens pligt at indberette til SKAT. CPH Privathospital kan alene være behjælpelig med at oplyse medarbejderens navn og skattepligtigt beløb. Øvrige oplysninger, hvis nødvendigt er et ærinde mellem medarbejder og virksomhed.

Priser efter aftale

Er du interesseret i at høre mere om vores helbredsundersøgelser er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer +45 7021 8000 eller på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.