Konsultationer Pris i DKK
Forundersøgelse åreknuder 500
Forundersøgelse karsprængninger 500
Efterfølgende ambulantbesøg 500
Kontrol efter operation 500
Second opinion 3.000
Speciallægeerklæring 6.700

 

Diverse  Pris i DKK
Diverse prøver (blodprøver, vævsprøver, biopsi m.v.) Efter regning
Tillæg ved skift fra lokal bedøvelse til fuld bedøvelse 4.000
1 indlæggelsesdøgn (tillæg ud over operationsprisen) 4.000

 

Åreknudeoperationer
Bedøvelse Indlæggelse Pris i DKK
Åreknudebehandling et ben Lokal Ingen 8.000-14.000
Åreknudebehandling to ben Lokal Ingen 13.000-24.000
Karsprængningsbehandling Lokal Ingen 2.000

CPH Privathospital vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation eller undersøgelse.