Konsultationer Pris i DKK
Forundersøgelse 3.000
Efterfølgende ambulant besøg 1.400
Telefonkonsultation 400
Second opinion 5.500
MR-skaning 1 region 2.500
CT-skanning 3.200
Diverse prøver (blodprøver, vævsprøver, biopsi m.v.) Efter regning

CPH Privathospital vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation eller undersøgelse.