Konsultationer Pris i DKK
Forundersøgelse 3.000
Efterfølgende ambulantbesøg 1.400
Telefonkonsultation 400
Second opinion 5.500
Speciallægeerklæring 8.200
MR-skanning 1 region 2.400
CT-skanning 3.200
Diverse prøver (blodprøver, vævsprøver, biopsi m.v.) Efter regning