Konsultationer Pris i DKK
Forundersøgelse 990
Kontrol 585
Second opinion 2.250
Speciallægeerklæring 6,700
Ultralydsskanning i forbindelse med konsultation 500
Blokadebehandling 500
ESWT (chokbølgebehandling) pr. behandling 950

 

Diverse  
Diverse prøver (blodprøver, vævsprøver, biopsi m.v.) Efter regning
Tillæg ved skift fra lokal bedøvelse til fuld bedøvelse 4.000
Tillæg pr. indlæggelsesdøgn 4.000

 

Operationer

Albuekirurgi Bedøvelse Indlæggelse Pris i DKK
Fjernelse af mus i albue ved kikkertoperation Fuld Ingen 18.000
Kikkertoperation af albue Fuld Ingen 18.000
Løsning af albuenerven Fuld Ingen 14.400
Operation for tennis/golfalbue Fuld Ingen 14.400