Konsultationer Pris i DKK
Forundersøgelse 990
Kontrol 585
Second opinion 2.250
Speciallægeerklæring 6,700
Ultralydsskanning i forbindelse med konsultation 500
Blokadebehandling 500
Diverse  
Diverse prøver (blodprøver, vævsprøver, biopsi m.v.) Efter regning
Tillæg ved skift fra lokal bedøvelse til fuld bedøvelse 4.000
Tillæg pr. indlæggelsesdøgn 4.000

 

Operationer

Ankelkirurgi Bedøvelse  ndlæggelse Pris i DKK
Fjernelse af tidligere indopereret materiale i anklen Fuld Ingen 12.000
Kikkertundersøgelse af ankel Fuld Ingen 16.500
Rekonstruktion af achillessene Fuld Ingen 19.000
Stabiliserende ankel operation Fuld Ingen 19.000