Konsultationer Pris i DKK
Forundersøgelse 990
Kontrol 585
Second opinion 2.250
Speciallægeerklæring 6,700
Ultralydsskanning i forbindelse med konsultation 500
Blokadebehandling 500
Diverse  
Diverse prøver (blodprøver, vævsprøver, biopsi m.v.) Efter regning
Tillæg ved skift fra lokal bedøvelse til fuld bedøvelse 4.000
Tillæg pr. indlæggelsesdøgn 4.000

Operationer

Hoftekirurgi  Bedøvelse  Indlæggelse  Pris i DKK
Indsættelse af hofteprotese inkl.  protese Fuld 1 dag 89.000
Kikkertoperation af hofteled Fuld Ingen 45.000
Kikkertoperation af hofteled med fastgørelse af ledlæbe, knoglefjernelse og 2-4 ankre Fuld 1 dag 79.000
Kikkertoperation af hofteled med rekonstruktion af ledlæbe med senetransplantat og multiple ankre Fuld 1 dag 99.000
Kikkertoperation af hofteled med overskæring af hoftebøjesenen (intern springhofte) eller fjernelse af slimsæk Fuld Ingen 59.000

 Alle ovenstående priser er vejledende