Konsultationer Pris i DKK
Forundersøgelse 990
Kontrol 585
Second opinion 2.250
Speciallægeerklæring 6,700
Ultralydsskanning i forbindelse med konsultation 500
Blokadebehandling 500
ESWT (chokbølgebehandling) pr. behandling 950
Diverse  
Diverse prøver (blodprøver, vævsprøver, biopsi m.v.) Efter regning
Tillæg ved skift fra lokal bedøvelse til fuld bedøvelse 4.000
Tillæg pr. indlæggelsesdøgn 4.000

Operationer

Knækirurgi  Bedøvelse  Indlæggelse  Pris i DKK
Bruskoperation i knæ Fuld Ingen 20.000
Fjernelse af bakercyste ved kikkertoperation Fuld Ingen 15.500
Fjernelse af slimhindefold i knæ Fuld Ingen 15.500
Indsættelse af knæprotese inkl. protese Fuld 2 dage 89.000
Meniskskade ved kikkertoperation Fuld Ingen 15.500
Operation for springerknæ Fuld Ingen 15.500
Operation for løberknæ Fuld Ingen 15.500
Rekonstruktion af forreste korsbånd Fuld Ingen 29.000
Slimhindefjernelse i knæ (total synovektomi) Fuld Ingen 20.000

 Alle ovenstående priser er vejledende