Konsultationer Pris i DKK
Forundersøgelse 990
Kontrol 585
Second opinion 2.250
Speciallægeerklæring 6,700
Ultralydsskanning i forbindelse med konsultation 500
Blokadebehandling 500
ESWT (chokbølgebehandling) pr. behandling 950
Diverse  
Diverse prøver (blodprøver, vævsprøver, biopsi m.v.) Efter regning
Tillæg ved skift fra lokal bedøvelse til fuld bedøvelse 4.000
Tillæg pr. indlæggelsesdøgn 4.000

Operationer

Skulderkirurgi  Bedøvelse  Indlæggelse  Pris i DKK
Kikkertoperation i skulder Fuld Ingen 18.800
Operation for frossen skulder Fuld Ingen 26.000
Operation for indeklemt sene i skulder Fuld Ingen 18.800
Operation for slidgigt i skulderhøjdeled Fuld Ingen 16.800
Rekonstruktion af ledbånd skulderhøjdeled Fuld Ingen 23.200
Reperation af rotatorsene i skulder Fuld Ingen 23.200

 Alle ovenstående priser er vejledende