Sterilisation udføres når der er et ønske om at opnå en permanent svangerskabsforebyggelse. Sterilisation hos mænd er et lille indgreb, der ikke påvirker den normale seksuelle aktivitet. Det vil sige, at manden efter indgrebet får uændret udløsning og uændret lyst til seksuelt samvær og uændret evne til at opnå rejsning

Hvad er sterilisation?

Sterilisation tilbydes mænd som svangerskabsforebyggelse ved fjernelse af et lille stykke af sædstrengen på begge sider, således at passagen for sæd afbrydes. Ved sterilisation oplever mindre end 1 % svigt af behandlingen, og er derfor én af de mest sikre svangerskabsforebyggende tiltag. Komplikationerne efter sterilisation er desuden ganske sjældne.

Behandling

Vi tilbyder eventuel forundersøgelse, og operation i lokal bedøvelse. Indgrebet kan tilbydes i fuld bedøvelse, hvis der er udtalt ømhed af testikler eller anden årsag, men for de fleste er det tilstrækkeligt med lokalbedøvelse. Sædprøve 3 måneder efter indgrebet til kontrol af operationsresultatet, afleveres og analyseres via egen læge.

Du skal have fået information fra din læge og have underskrevet den blanket, som din læge har givet dig. Medbring blanketten ved operationen.