Blæresten dannes oftest som følge af dårlig blæretømning. Urinmængden som heraf konstant er i blæren gør, at mineraler og affaldsstoffer krystalliseres og blæresten opstår. Blæretømningsbesvær er et typisk problem ældre mænd har, og derfor forekommer blæresten hyppigst hos mænd (90 %)

Symptomer for blæresten

De typiske symptomer, som også ses ved forstørret prostata, kan være blærestensbetinget eller betinget af afløbsproblemer:

  • Blod i urinen
  • Pludseligt ophør af urinstrålen
  • Ømhed, som stråler ud i urinrøret
  • Hyppig vandladning
  • Natlig vandladning
  • Slap stråle
  • Blæretømningsbesvær, brug af bugpresse
  • Efterdryp, evt. utæthed/inkontinens
  • Bydende vandladningstrang

Undersøgelse ved blæresten

Vi tilbyder undersøgelser med henblik på at identificere årsagen til blærestensdannelsen. Undersøgelserne inkluderer udfyldelse af væske- og vandladningsskema, en vandladningsprøve med måling af rest urin i blæren ved ultralyd, evt. ultralydsundersøgelse af prostata, evt. kikkert-undersøgelse af blæren (cystoskopi), og evt. røntgenundersøgelse. Derudover evt. urodynamisk undersøgelse.

Behandling

Behandlingen er kirurgisk enten gennem urinrøret med knusning af sten eller ved et åbent indgreb, i fald der er tale om stor eller flere store sten. Eventuelt udføres samtidig prostataoperation.