På CPH Privathospital arbejder vi hver dag på at forbedre de bæredygtige initiativer. Vi arbejder ud fra vores bæredygtighedsstrategi, der er lavet med inspiration i FN’s verdensmål og udgør en overordnet ramme for hospitalets bidrag til den grønne omstilling.

Vores bæredygtighedsstrategi sætter rammen for, hvordan hospitalet arbejder helhedsorienteret og forpligtende med sit bidrag til den grønne omstilling. 

Strategien rummer 5 hovedmål, som hver især understøttes af en række konkrete initiativer. 

Klimaråd 

På CPH Privathospital har vi et såkaldt klimaråd, der skal sikre, at fokusområder bliver prioriteret og bæredygtige initiativer bliver udviklet og implementeret. Dette sker via mindst fire årlige møder i klimarådet. Det bæredygtige udvalg består af grønne ildsjæle, der repræsenterer forskellige faggrupper på hospitalet. 

Udvalgte områder for FN’s verdensmål 

Verdensmål 3 – Sundhed og trivsel 

CPH Privathospital ser sig selv som en vigtig aktør i det danske sundhedsvæsen, hvor vi behandler alle danske patienter fra det offentlige, sundhedsforsikring og som selvbetaler. Vi bidrager til det offentlige/private samarbejde. 

Vi vægter trivsel på arbejdspladsen højt, blandt andet ved fælles sociale arrangementer, gode arbejdsforhold og fokus på work-balance life. 

Verdensmål 4 – Kvalitets-uddannelse 

Kompetente og glade medarbejdere er en klar forudsætning for, at vi kan levere en god kunderejse for vores patienter. Vi ønsker at være en særdeles attraktiv arbejdsplads, hvor alle medarbejdere bliver hørt og har mulighed for udvikling. CPH Privathospital er en mangfoldig arbejdsplads, hvor der er plads til forskellighed. Derudover har vi fokus på ligestilling. Vi bestræber os på at have en bred repræsentation i diverse udvalg. 

Verdensmål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst 

På CPH Privathospital stræber vi efter at have de bedste arbejdsforhold og et trygt arbejdsmiljø for vores medarbejdere, dette gælder såvel fysisk som psykisk. Vi forebygger aktivt arbejdsskader, sygdom og fravær blandt medarbejderne. Vi anvender APV som arbejdsredskab for at sikre medarbejdertrivslen og derved har mulighed for at forbedre forholdene. Ligeledes forventer vi af vores samarbejdspartnere og leverandører, at de stille samme krav i deres organisation. 

CPH Privathospital har vi medarbejdere i flexjobordning. Vi har en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring med hurtig adgang til udredning og behandling af sygdom, såvel fysisk som psykiske lidelser. 

Det er vores overbevisning, at gode arbejdsforhold giver en bæredygtig økonomisk vækst. 

Verdens mål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion 

CPH Privathospital har fokus på ressourceforbruget i indkøb og er bevidste om at løfte vores samfundsansvar i relation til CO2-udledning som følge af vores aktiviteter. 

 • Indkøb ud fra hensyn til klimaftrykket ved valg af artikler – blik for hele varens livscyklus 
 • Overvejer om ændring i tilgang og/eller genbrug af udstyr mm. kan opfylde behovet 
 • Indkøb tilrettelægges, så CO2-udledning ved leverancer minimeres (fx ved indkøb i større partier) 
 • Anvender producenter og leverandører, som lever op til deres sociale ansvar (fx i forhold til medarbejdernes rettigheder og arbejdsforhold, grønne profiler, fravær af anvendelse af børnearbejdskraft, og overholdelse af menneskerettighederne)

CPH Privathospital har fokus på CO2-udledningen og hospitalsdrift og levering af sundhedsydelser involverer ofte et transportbehov og er samtidig forbundet med en betydelig kompleksitet, når det kommer til affaldssortering og behovet for afkøling, ventilation, lys, vand og varme. Hospitalet har fokus på hvordan vi kan påvirke vores klimaaftryk og begrænse vores CO2-udledning. 

 • CO2-udledningen reduceres ved at minimere energiforbruget til opvarmning, ventilation og afkøling 
 • Persontransport reduceres bl.a. ved brug af digitale løsninger som videomøder/-konsultationer 
 • Fokus på at mindske madspild, nedbringe mængden af mejerivarer og kød, og på at købe lokale råvarer, som er i sæson og har kort transportvej 
 • Affaldssortering tilrettelægges, så affaldet håndteres efter lokale regler
 • Fokus på at holde et vandforbrug af mere energi- og vandbesparende karakter 

Verdensmål 12 – Klimaindsats 

CPH Privathospital skal løbende revidere strategier og politikker for bæredygtighed og CSR for at sikre en bæredygtig tankegang blandt både ledelse og medarbejdere. Det er vigtigt blandt medarbejderne, at både store og små ændringer i den daglige adfærd og rutiner kan bidrage positivt til bæredygtighed. 

CPH Privathospital vil reducere CO2-udledningen og bidrage til at mindske den globale opvarmning. 


Nyeste tiltag og bæredygtige initiativer på CPH Privathospital

 • Afskaffelse af pap- og plastikkrus: Vores nyeste tiltag er afskaffelse af brugen af pap- og plastikkrus, som vi på månedsbasis desværre har brugt en virkelig stor mængde af.

  Vi har i stedet indkøbt industriopvaskemaskine til formålet, både for at kunne følge med i mængden af opvask, men også for at overholde hygiejnekrav om særlig høj temperatur ved opvask.

 • Tilrettelæggelse af indkøb: i 2023 begyndte vi bevidst at tilrettelægge indkøb, så CO2-udledningen holdes på et minimum, fx ved at samle leverancer i større partier. Dette kan bl.a. kun ske, fordi vi råder over et arealmæssigt stort lager i vores egen bygning.

  Derudover tager vi også yderligere hensyn til selve ressourceforbruget og miljøpåvirkningen når vi vælger varer. Når vi vurderer miljøpåvirkningen er det ud fra hele varens livscyklus, og der er således taget hensyn til både forbruget af råvareressourcer og miljøpåvirkningen under varens fremstilling og den efterfølgende kassering.