Kvalitet skabes i mødet med patienten. Med fokus på høj faglighed, nærvær og tryghed – skaber vi den bedste patientoplevelse for dig.

På CPH Privathospital lever vi af tilfredse patienter og vi arbejder hver dag for at skabe de bedste patientforløb, hvor du som patient og pårørende føler dig tryg. Alle medarbejdere arbejder efter ens standarder, der skal sikre, at alle patienter oplever ensartet behandling.

Flere gange årligt laver hospitalet egne kundetilfredshedsundersøgelser. Resultatet vil altid blive publiceret på vores hjemmeside. Ud over egne kundetilfredshedsmålinger, deltager hospitalet også i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), hvor knap 300.000 patienter hvert år får mulighed for at give deres feedback på en indlæggelse eller et ambulant besøg til den afdeling/hospital, de har været på.

De 5 Branchestandarder

CPH Privathospital er medlem af Sundhed Danmark. For at være medlem er det et krav, at man lever op til deres 5 branchestandarder.

Branchestandarderne fungerer som et fælles kodeks for Sundhed Danmarks medlemmer og har til formål at sikre, at brancheforeningens medlemmer til enhver tid arbejder standardiseret og formaliseret i overensstemmelse med patienters, samarbejdspartneres og Sundhed Danmarks grundlæggende interesser.

Læs De 5 Branchestandarder her:

De 5 Branchestandarder (Patient-folder)
De 5 Branchestandarder (one-pager)

LUP Rapporter

LUP er den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, som månedligt spørger patienter om deres oplevelser af mødet med de danske hospitaler.

LUP Rapport 2018 (CPH Privathospital A/S).pdf

LUP Rapport 2019: LUP 2019 blev desværre ikke gennemført på grund af en opdatering af Landspatientregistreret (LPR). Opdateringen gjorde det umuligt at få leveret de data, der er nødvendige for at kunne sende spørgeskemaer ud til patienterne. Der findes derfor ingen resultater over patienternes oplevelser i 2019 for LUP.

LUP Rapport 2020 (CPH Privathospital A/S).pdf

LUP Raport 2021 (CPH Privathospital A/S).pdf

LUP Raport 2022 (CPH Privathospital A/S).pdf

LUP Rapport 2023 (CPH Privathospital A/S).pdf

Tilsynsrapporter

Endelig tilsynsrapport – reumatologi – CPH Privathospital – 2019.pdf

Endelig tilsynsrapport – urologi – CPH Privathospital – 2019.pdf

Endelig tilsynsrapport – blodfortyndende medicin – 2021.pdf

Endelig tilsyndrapport – Kosmetiske behandlinger – CPH Privathospital, 2024.pdf


Kundetilfredshedsundersøgelser

Se vores kundeanmeldelser på Trustpilot