Som patient er man sikret en række rettigheder i mødet med sundhedsvæsenet. Rettighederne handler om alt fra patientrådgivning, adgang til oplysninger og maksimale ventetider til tilskud til ydelser, klagemuligheder og erstatning. Der er mange regler i det danske sundhedssystem – få et overblik over dine rettigheder her.

I forbindelse med frit og udvidet frit valg af sygehus for patienter, kan du på sundhed.dk få et overblik over regler og rettigheder hvis du:

  • Er henvist til en diagnostisk undersøgelse og / eller behandling på et offentligt sygehus
  • Har fået udsat eller aflyst din operation
  • Er henvist til psykiatrisk undersøgelse og / eller behandling

Skulle du have yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte CPH Privathospital på telefon 7021 8000.

Hjælp og med at lære, hvis noget går galt?

Hver dag – hele året kommer mange mennesker i kontakt med det danske sundhedsvæsen. I langt størstedelen af disse besøg går det godt, men nogle gange sker der desværre fejl og utilsigtede hændelser. Det er vigtigt for os at kunne lære af disse og undgå dem i fremtiden, derfor har du som patient eller pårørende mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser til Dansk Patient Sikkerheds Database (DPSD). Hvis du som patient oplever en utilsigtede hændelse, kan du hente information her.

Klager

Ønsker du at klage over den faglige behandling, tilsidesættelse af dine patientrettigheder eller klage over Patienterstatningens afgørelse om erstatning kan du læse mere på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside https://stpk.dk/. Her finder du også klageskemaer

Erstatning

Alle patienter er omfattet af en offentlig erstatningsordning. Ordningen dækker også, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling på et privathospital. Det er Patienterstatningens opgave at sikre, at patienter får den erstatning, de er berettiget til efter loven. Du kan læse mere på Patienterstatningens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over forhold på CPH Privathospital, kan du også sende os en mail på info@cph-privathospital.dk.

Læs pjecen her