På CPH Privathospital lever vi af den gode patientoplevelse og det er altid vigtigt for os, at vores kunder føler sig hørt og set. Vi er altid interesseret i at få en tilbagemelding om din behandling og ophold, hvad enten det er ris eller ros.

Ros bliver vi naturligvis altid glade og stolte af, men ris giver os en mulighed for at forbedre os. Som patient på CPH Privathospital kan du altid have tillid til, at din tilbagemelding bliver taget alvorligt.

To gange årligt laver vi en patienttilfredshedsundersøgelse, som vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. Se hospitalets tilfredshedsmåling for August 2020 her

Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelse (LUP)

Enheden for Brugerundersøgelser gennemfører hvert år en landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser på private og offentlige sygehuse. Den dækker alle offentlige patienter inkl. dem, som er kommet på et privathospital via det udvidede frie sygehusvalg. Resultaterne herfra vil også offentliggøres på CPH Privathospitals hjemmeside.

I LUP-undersøgelsen fra 2018 opnår CPH Privathospital en højere kundetilfredshed på de fleste parametre sammenlignet med både landsresultatet og gennemsnittet for privathospitalernes offentlige patienter.

Resultater fra LUP

Hvert år bliver der foretaget en landsdækkende undersøgelse af patientoplevelsen i forbindelse med besøg på landets hospitaler. Undersøgelsen udarbejdes af det offentlige sundhedsvæsen.

Undersøgelsen omfatter både patienter på de offentlige hospitaler, og patienter henvist til privathospitaler under det udvidede frie sygehusvalg.

Undersøgelsen i 2018 viste, at CPH Privathospital generelt ligger over landsgennemsnittet på følgende temaer:

  • Ventetid
  • Kontakt til personale
  • Kommunikation
  • Information
  • Involvering
  • Patientoplevede fejl
  • Service
  • Hygiejne
  • Sammenhæng i forløb og overordnet tilfredshed

På CPH Privathospital er vi altid interesseret i at lære og med LUP resultaterne i hånden, bliver der stillet skarpt på hvilke områder, der skal undersøges nærmere. Meget ofte handler det ikke om et dårligt resultat, men derimod et ønske om at gøre tingene endnu bedre og smidigere til fordel for vores patienter og deres pårørende.

Du er velkommen til at læse hele rapporten her.

Det siger patienterne
Vi lever af den gode patientoplevelse og det er altid vigtigt for os, at vores patienter føler sig hørt og set. Her ses et udpluk af de anmeldelser, som vi har fået på henholdsvis trustpilot og facebook.
Daniel Svensson – Direktør – AJAX København
Vi kunne ikke have ønsket det bedre!
Da uheldet ramte, var CPH Privathospital klar med hurtigt, yderst professionel assistance og service. I elitesport betyder en måned eller to utroligt meget og være faltal for resultaterne. Derfor er taknemligheden ekstra stor, over den korte proces og de kompetente mennesker der tog imod vores spiller. Hurtig og skarp forberedelse, effektiv og præcis operation, samt en grundig opfølgning. Tak for det gode samarbejde og service. Vi kunne ikke have ønsket det bedre
Vi kunne ikke have ønsket det bedre!
Da uheldet ramte, var CPH Privathospital klar med hurtigt, yderst professionel assistance og service. I elitesport betyder en måned eller to utroligt meget og være faltal for resultaterne. Derfor er taknemligheden ekstra stor, over den korte proces og de kompetente mennesker der tog imod vores spiller. Hurtig og skarp forberedelse, effektiv og præcis operation, samt en grundig opfølgning. Tak for det gode samarbejde og service. Vi kunne ikke have ønsket det bedre