Har du ventetid i det offentlige?

Det udvidede frie sygehusvalg og ret til hurtig behandling. Som borger i Danmark har du ret til at blive udredt indenfor en måned. Hvis ventetiden på en behandling overstiger 30 dage, har du ret til at vælge behandling på CPH Privathospital.

CPH Privathospital har aftale med Danske Regioner, hvilket betyder, at du kan blive henvist til os, hvis du skal vente mere end fire uger på at blive udredt eller mere end 30 dage på behandling på et offentligt sygehus. 
 
Ventetiden beregnes som 30 dage fra den dato, hvor sygehuset i din bopælsregion modtager en henvisning fra din læge og frem til den dato, hvor behandling eller udredning kan starte. 
 
Har du fået tilbudt en operationsdato, og sygehuset ændrer den, har du ret til at vælge at få foretaget operationen på et privathospital – uanset omfanget af udsættelsen. 

Du skal være opmærksom på at offentlige hospitaler ikke har pligt at oplyse om ventetiden, i så fald må du kontakte hospitalet eller patientvejlederen.
 
Du kan læse mere om dine rettigheder og valgmuligheder på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse hjemmeside: http://www.sum.dk/Sundhed/Patientrettigheder.aspx

Hvornår kan du blive henvist?

Hvis du er blevet henvist til et offentligt sygehus, kan du blive henvist til CPH Privathospital A/S, hvis:

  • Du skal vente mere end 1 måned på udredning
  • Du skal vente mere end 1 måned på behandling
  • Du får ændret din operationsdato

Det er dog en betingelse, at vi har indgået aftale med Regionen om den behandling, du eventuelt skal have.

Patientkontorer

Hvis du ønsker at blive henvist til CPH Privathospital, skal du kontakte patientvejlederen på det sygehus, hvor du står på venteliste. Ønsker du generel information om det udvidede frie sygehusvalg og ret til hurtig behandling, kan du kontakte patientvejlederen i din hjemregion:

Region HovedstadenTlf. 38 64 99 00www.regionh.dk
Region SjællandTlf. 70 15 50 01www.sygeforsikring.dk
Region SyddanmarkTlf. 76 63 14 90www.regionsyddanmark
Region MidtjyllandTlf. 78 41 04 44www.rm.dk
Region NordjyllandTlf. 97 64 80 10www.rn.dk

Du kan også benytte os hvis:

  • Du har en sundhedsforsikring. Læs mere her
  • Du er selvbetaler. Læs mere her

Se videoen og lær os bedre at kende

I videoen får du et indblik i, hvordan et forløb på CPH Privathospital foregår. Vores højeste mål er at bidrage til vores patienters livskvalitet – og god livskvalitet hænger sammen med et godt helbred. Vi fokuserer derfor på hurtig udredning, den bedste behandling og et trygt efterforløb i indbydende rammer.

Hvordan foregår et patientforløb på CPH privathospital?