Priser og betaling

Mange af vores patienter kommer via deres sundhedsforsikring eller henvises fra det offentlige, men der er også en del, som vælger selv at betale for deres behandling. På denne side giver vi dig et overblik over priser på de forskellige specialer.

Priserne er gældende fra 1. januar 2018. I september 2013 trådte en ny lovgivning om patientforsikring i kraft. Alle undersøgelser og behandlinger tillægges derfor et gebyr på 6% til dækning af den lovpligtige patientforsikring.

Vælg hvilket speciale du vil se priser på:

Betaling
I forbindelse med booking af operation skal operationen betales 14 dage før planlagt operationsdato. Betalingen kan foregå kontant (dog max 20.000 kr. jf. hvidvaskloven) eller ved indbetaling via bank og skal være os i hænde rettidigt.

Betalingsdato fremgår af fakturaen. Kvitteringen for indbetaling skal medbringes.
Ved aflysningen mindre end 5 dage før planlagt operation eller udeblivelse vil du blive opkrævet et gebyr på 5.000 kr.

CPH Privathospital vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation eller undersøgelse