Prisinformation
Priserne er gældende fra 1. januar 2018.
1. september 2013 trådte en ny lovgivning om patientforsikring i kraft. Alle undersøgelser og behandlinger tillægges derfor et gebyr på 6% til dækning af den lovpligtige patientforsikring.

Betaling
I forbindelse med booking af operation skal operationen betales 14 dage før planlagt operationsdato. Betalingen kan foregå kontant (dog max 20.000 kr. jf. hvidvaskloven) eller ved indbetaling via bank og skal være os i hænde rettidigt.
Betalingsdato fremgår af fakturaen. Kvitteringen for indbetaling skal medbringes. Ved aflysning mindre end 14 dage før planlagt operation eller udeblivelse vil du blive opkrævet et gebyr på 5.000 kr.

Priser på lungesygdomme

Her får du et overblik over behandlingsmuligheder og priser på lungesygdomme.

Konsultationer:Pris i DKK
Forundersøgelse inkl. lungefunktionsundersøgelse og NO-måling3.555,-
Forundersøgelse inkl. lungefunktionsundersøgelse, NO-måling og priktest.4.455,-
Kontrol1.350,-
Diverse prøver (blodprøver, vævsprøver, biopsi m.v.)Efter regning
Øvrige ydelser:
Priktest, øvrige800,-
NO-måling (nitrogen-oxid)600,-
Lungefunktionsundersøgelse (spirometri)800,-
Peak-flow monitorering3.150,-
Lungefunktionsundersøgelse med reversibilitet3.150,-
Mannitol-provokationstest4.950,-
Metakolin-test2.000,-
Røntgen af hjerte og lunger700,-
CPH Privathospital vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation eller undersøgelse.