Prisinformation
Priserne er gældende fra 1. januar 2018.
1. september 2013 trådte en ny lovgivning om patientforsikring i kraft. Alle undersøgelser og behandlinger tillægges derfor et gebyr på 6% til dækning af den lovpligtige patientforsikring.

Betaling
I forbindelse med booking af operation skal operationen betales 14 dage før planlagt operationsdato. Betalingen kan foregå kontant (dog max 20.000 kr. jf. hvidvaskloven) eller ved indbetaling via bank og skal være os i hænde rettidigt.

Betalingsdato fremgår af fakturaen. Kvitteringen for indbetaling skal medbringes. Ved aflysning mindre end 14 dage før planlagt operation eller udeblivelse vil du blive opkrævet et gebyr på 5.000 kr.

Prisoversigt

Her får du et overblik over behandlingsmuligheder og priser på mave-tarmkirurgi.

Konsultationer:Priser i DKK
Forundersøgelse2.000,-
Efterfølgende ambulantbesøg1.200,-
Kontrol efter operation585,-
Ultralydsskanning af maveregion1.500,-
Second opinion3.000,-
Speciallægeerklæring6.700,-
Telefonkonsultation400,-
Diverse:
Diverse prøver (blodprøver, vævsprøver, biopsi m.v.)Efter regning
Tillæg ved skift fra lokal bedøvelse til fuld bedøvelse4.000,-
1 indlæggelsesdøgn (tillæg ud over operationsprisen)4.000,-
BrokoperationerBedøvelseIndlæggelsePris i DKK
Kikkertoperation for lyskebrokFuldIngen22.500,-
Kikkertoperation for dobbeltsidigt lyskebrokFuldIngen31.000,-
Åben operation for lyskebrokFuldIngen11.800,-
Kikkertoperation for bugvægsbrokFuldIngen24.300,-
Åben operation for bugvægsbrokFuldIngen15.900,-
Kikkertoperation for navlebrokFuldIngen24.300,-
Åben operation for navlebrokFuldIngen11.800,-
Galdeoperationer:
Kikkertoperation for galdestenFuldIngen30.500,-
Åben operation for galdestenFuld1 dag43.000,-

CPH Privathospital vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation eller undersøgelse.