Prisinformation
Priserne er gældende fra 1. januar 2018.
1. september 2013 trådte en ny lovgivning om patientforsikring i kraft. Alle undersøgelser og behandlinger tillægges derfor et gebyr på 6% til dækning af den lovpligtige patientforsikring.

Betaling
I forbindelse med booking af operation skal operationen betales 14 dage før planlagt operationsdato. Betalingen kan foregå kontant (dog max 20.000 kr. jf. hvidvaskloven) eller ved indbetaling via bank og skal være os i hænde rettidigt.

Betalingsdato fremgår af fakturaen. Kvitteringen for indbetaling skal medbringes. Ved aflysning mindre end 14 dage før planlagt operation eller udeblivelse vil du blive opkrævet et gebyr på 5.000 kr.

Udeblivelsesgebyr ved konsultation og undersøgelse
Hvis du bliver forhindret i at møde op til en konsultation eller undersøgelse, beder vi dig kontakte os senest 2 hverdage før, så vi kan tilbyde tiden til en anden. CPH Privathospital vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation eller undersøgelse, eller hvis du melder afbud mindre end 2 dage før planlagt fremmøde.

Prisoversigt

Her får du et overblik over behandlingsmuligheder og priser indenfor hoftekirurgi.

Konsultationer:Priser i DKK
Forundersøgelse990,-
Kontrol585,-
Second opinion2.250,-
Speciallægeerklæring6.700,-
Ultralydsskanning i forbindelse med konsultation500,-
Blokadebehandling500,-
Telefonkonsultation400,-
Diverse
Diverse prøver (blodprøver, vævsprøver, biopsi m.v.)Efter regning
Tillæg ved skift fra lokal bedøvelse til fuld bedøvelse4.000,-
Tillæg pr. indlæggelsesdøgn4.000,-
HoftekirurgiBedøvelseIndlæggelsePris i DKK
Indsættelse af hofteprotese inkl.  proteseFuld1 dag89.000,-
Kikkertoperation af hofteledFuldIngen45.000,-
Kikkertoperation af hofteled med fastgørelse af ledlæbe, knoglefjernelse og 2-4 ankreFuld1 dag79.000,-
Kikkertoperation af hofteled med rekonstruktion af ledlæbe med senetransplantat og multiple ankreFuld1 dag99.000,-
Kikkertoperation med fastgørelse af ledlæbe, knoglefjernelse og 2-4 ankreFuld1 dag79.000,-
Springhofte, internFuld1 dag45.000,-
Springhofte, externFuld1 dag30.000,-
Gluteus medicus fiksationFuld1 dag45.000,-
Fjernelse af ydre slimsæk i hofteFuld1 dag30.000,-
Endoskopisk frilægning af iskias nerve samt piriformis seneoverskæringFuld1 dag60.000,-
Fjernelse af tidligere insat materiale i hofteFuld1 dag30.000,-

Udeblivelsesgebyr ved konsultation og undersøgelse
Hvis du bliver forhindret i at møde op til en konsultation eller undersøgelse, beder vi dig kontakte os senest 2 hverdage før, så vi kan tilbyde tiden til en anden. CPH Privathospital vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation eller undersøgelse, eller hvis du melder afbud mindre end 2 dage før planlagt fremmøde.