Prisinformation
Priserne er gældende fra 1. november 2023.

1. september 2013 trådte en ny lovgivning om patientforsikring i kraft. Alle undersøgelser og behandlinger tillægges derfor et gebyr på 6% til dækning af den lovpligtige patientforsikring.

Betaling
I forbindelse med booking af operation skal operationen betales 14 dage før planlagt operationsdato. Betalingen kan foregå kontant (dog max 20.000 kr. jf. hvidvaskloven) eller ved indbetaling via bank og skal være os i hænde rettidigt.

Betalingsdato fremgår af fakturaen. Kvitteringen for indbetaling skal medbringes. Ved aflysning mindre end 14 dage før planlagt operation eller udeblivelse vil du blive opkrævet et gebyr på 5.000 kr.

Udeblivelsesgebyr ved konsultation og undersøgelse
Hvis du bliver forhindret i at møde op til en konsultation eller undersøgelse, beder vi dig kontakte os senest 2 hverdage før, så vi kan tilbyde tiden til en anden. CPH Privathospital vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation eller undersøgelse, eller hvis du melder afbud mindre end 2 dage før planlagt fremmøde.

Prisoversigt

Her får du et overblik over behandlingsmuligheder og priser indenfor knækirurgi.

Konsultationer:Priser i DKK
ForundersøgelseKr. 1.100,-
Efterfølgende konsultationKr. 700,-
KontrolKr. 590,-
Second opinionKr. 2.300,-
SpeciallægeerklæringKr. 7.400,-
Ultralydsskanning i forbindelse med konsultationKr. 500,-
Blokadebehandling i forbindelse med konsultationKr. 500,-
TelefonkonsultationKr. 400,-
Diverse
Diverse prøver (blodprøver, vævsprøver, biopsi m.v.)Efter regning
Regional anæstesi ex. patientforsikringsgebyrKr. 2.000,-
Tillæg ved skift fra lokal bedøvelse til fuld bedøvelseKr. 5.000,-
Tillæg pr. indlæggelsesdøgnKr. 5.000,-
KnækirurgiBedøvelseIndlæggelsePris i DKK
Bruskoperation i knæ
FuldAmbulantKr. 21.000,-
Fjernelse af bakercyste ved kikkertoperationFuldAmbulantKr. 16.000,-
Fjernelse af slimhindefold i knæFuldAmbulantKr. 16.000,-
Indsættelse af knæprotese inkl. proteseFuld1 dagKr. 89.000,-
Meniskskade ved kikkertoperationFuldAmbulantKr. 16.000,-
Operation for springerknæFuldAmbulantKr. 16.000,-
Operation for løberknæFuldAmbulantKr. 16.000,-
Rekonstruktion af forreste korsbåndFuldAmbulantKr. 31.000,-
Slimhindefjernelse i knæ (total synovektomi)FuldAmbulantKr. 22.000,-

Udeblivelsesgebyr ved konsultation og undersøgelse
Hvis du bliver forhindret i at møde op til en konsultation eller undersøgelse, beder vi dig kontakte os senest 2 hverdage før, så vi kan tilbyde tiden til en anden. CPH Privathospital vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation eller undersøgelse, eller hvis du melder afbud mindre end 2 dage før planlagt fremmøde.