Prisinformation
Priserne er gældende fra 1. januar 2018.
1. september 2013 trådte en ny lovgivning om patientforsikring i kraft. Alle undersøgelser og behandlinger tillægges derfor et gebyr på 6% til dækning af den lovpligtige patientforsikring.

Betaling
I forbindelse med booking af operation skal operationen betales 14 dage før planlagt operationsdato. Betalingen kan foregå kontant (dog max 20.000 kr. jf. hvidvaskloven) eller ved indbetaling via bank og skal være os i hænde rettidigt.

Betalingsdato fremgår af fakturaen. Kvitteringen for indbetaling skal medbringes. Ved aflysning mindre end 14 dage før planlagt operation eller udeblivelse vil du blive opkrævet et gebyr på 5.000 kr.

Prisoversigt

Her får du et overblik over behandlingsmuligheder og priser indenfor knækirurgi.

Konsultationer:Priser i DKK
Forundersøgelse990,-
Kontrol585,-
Second opinion2.250,-
Speciallægeerklæring6.700,-
Ultralydsskanning i forbindelse med konsultation500,-
Blokadebehandling500,-
ESWT (chokbølgebehandling) pr. behandling950,-
Telefonkonsultation400,-
Diverse
Diverse prøver (blodprøver, vævsprøver, biopsi m.v.)Efter regning
Tillæg ved skift fra lokal bedøvelse til fuld bedøvelse4.000,-
Tillæg pr. indlæggelsesdøgn4.000,-
KnækirurgiBedøvelseIndlæggelsePris i DKK
Bruskoperation i knæ
FuldIngen20.000,-
Fjernelse af bakercyste ved kikkertoperationFuldIngen15.500,-
Fjernelse af slimhindefold i knæFuldIngen15.500,-
Indsættelse af knæprotese inkl. proteseFuld2 dage89.000,-
Meniskskade ved kikkertoperationFuldIngen15.500,-
Operation for springerknæFuldIngen15.500,-
Operation for løberknæFuldIngen15.500,-
Rekonstruktion af forreste korsbåndFuldIngen29.000,-
Slimhindefjernelse i knæ (total synovektomi)FuldIngen20.000,-

CPH Privathospital vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation eller undersøgelse.