På CPH Privathospital kan man henvende sig som selvbetaler uden forudgående henvisning fra egen læge eller sygehus til en forundersøgelse

Vi står klar til at hjælpe dig uden ventetid. Du skal blot kontakte vores sekretariat på tlf. 7021 8000 og bestille en tid til undersøgelse.  
Speciallægen vil under hele forløbet nøje informere dig om prisen på de undersøgelser der findes indikation for.  
 
CPH Privathospital er godkendt som behandlingssted af ”Sygeforsikringen Danmark” og du kan derfor få tilskud efter gældende regler. Tilskuddets størrelse afhænger af hvilken gruppe du er i og operationstype. Du skal forud for planlagt operation opsøge Sygeforsikringen Danmark for at få godkendelse til dækning af operationsudgifterne.  
 
CPH Privathospital har indgået aftale med Sygeforsikringen Danmark om yderligere rabat på behandlinger på 10% - med undtagelse af kosmetiske behandlinger.  
  
For at opnå rabat er det en forudsætning, at du henvender dig som selvbetalere, det vil sige ikke via sundhedsforsikring eller efter henvisning fra offentligt sygehus. 
For at opnå rabatten, skal du selv gøre opmærksom på, at du er medlem af "danmark". Husk derfor at oplyse os om, at du er medlem af "danmark". Som dokumentation for dit medlemskab af "danmark" kan du printe et medlemsbevis.

Generel prisinformation

Priserne er gældende fra 1. januar 2018.  
 
1. september 2013 trådte en ny lovgivning om patientforsikring i kraft. Alle undersøgelser og behandlinger tillægges derfor et gebyr på 6% til dækning af den lovpligtige patientforsikring.

Betaling

Konsultationer og undersøgelser betales kontant eller på dankort i receptionen umiddelbart efter undersøgelsens afslutning inden du går hjem. 
 
I forbindelse med booking af operation skal operationen betales 8 dage før planlagt operationsdato. Betalingen kan foregå kontant (dog max 50.000 kr. jf. hvidvaskloven) eller ved indbetaling via bank og skal være os i hænde rettidigt.  
Betalingsdato fremgår af fakturaen. Kvitteringen for indbetaling skal medbringes. 
Ved aflysningen mindre end 3 dage før planlagt operation eller udeblivelse vil du blive opkrævet et gebyr på 5.000 kr.  

CPH Privathospital vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation eller undersøgelse.