OM CPH DIA
CPH Diagnostisk Center A/S – i daglig tale CPH Dia – udfører billeddiagnostiske undersøgelser i høj faglig kvalitet og med kort ventetid.

CPH dia er et af de største private billeddiagnostiske centre i Danmark, hvor erfarne og engagerede speciallæger og radiografer hver dag skaber de bedste betingelser for hurtige undersøgelser, som derved sikre hurtig udredning og behandling af patienter.

Vi samarbejder med læger, sygehuse, forsikringsselskaber og det offentlige sygehusvæsen samt andre privathospitaler.

CPH DIA ligger tæt ved offentlige transport, motorvej og har gode parkeringsforhold (gratis).

De forskellige billeddiagnostiske undersøgelser er et hjælperedskab til hurtig og korrekt diagnose hos den enkelte patient.

Røntgen

Røntgen og scanninger foretages på CPH Billeddiagnostisk Center, så du kan få en hurtig afklaring. Røntgenundersøgelser anvendes især til at diagnosticere sygdomme i knogler som f.eks. frakturer eller slidgigt og også til at vurdere knoglens tilstand og form. Røntgenundersøgelser bruges også til at vurdere lunger og hjerte. Man kan i princippet røntgenfotografere hele kroppen

Røntgenundersøgelser er med til at stille en præcis diagnose. De udføres derfor udelukkende af vores specialister inden for radiologi, som har en direkte dialog med din ansvarlige læge.

Henvisning

For at få udført en billeddiagnostisk undersøgelse skal du have en henvisning fra egen læge, speciallæge, kiropraktor eller en speciallæge. Vi skal bruge oplysningerne på din henvisning til at lave den mest optimale undersøgelse af dig. Derudover skal vi vide, hvem vi skal sende svaret på undersøgelsen til.

CPH Billeddiagnostisk Center tilbyder røntgenundersøgelse af:

  • Alle led og knogler i kroppen – skulder, overarm, underarm, albue, håndled, hånd, finger, bækken, hofteled, lårben, knæ, underben, fodled, fod og tæer
  • Rygsøjle
  • Brystkasse såsom ribben, lunger og hjerte (thorax).
Læge kigger på røntgenbillede og noterer ned i journalen

Om røntgenundersøgelser

Ved en røntgenundersøgelse anvendes røntgenstråling, som er usynlig. Når et røntgenbilledes tages, sendes der en røntgenstråle gennem patienten og rammer en fotografi sk plade, som bliver farvet mere eller mindre sort afhængig af hvor meget af strålingen der bliver bremset af patientens kropsvæv undervejs. Det betyder, at det hårde væv (knoglevæv) bremser meget stråling og danner hvide områder på røntgenbilledet. Røntgenapparaturet er i dag højt teknologisk, det betyder at røntgenbilledet som rammer den fotografi ske plade automatisk bliver sendt videre til en computer, som udregner resultatet af det endelige billede på en computerskærm. Det digitale billede bliver gemt på computerne og bliver sendte videre til opbevaring i en stor server (pacs-system).

Er røntgen farlig?

Ved enhver røntgenundersøgelse tilstræber man at bruge den mindst mulige stråledosis. Hvis du er gravid, bør du sammen med lægen vurdere om undersøgelsen kan vente.

Ønsker du at vide mere om risiko ved røntgenstråling, finder du flere informationer på cph dia. Ved en røntgenoptagelse af fx brystkassen, får du en stråling på ca. 0,1 mSv. Til sammenligning er det den naturlige stråling 3 mSv (radon, jordskorpe, fødevare og kosmisk stråling) pr år.

Graviditet

Hvis du er gravid, er man meget tilbageholdende med at udføre en røntgenundersøgelse. Der kan være situationer, hvor det er nødvendigt med en røntgenundersøgelse, for eksempel ved mistanke om brud på en knogle.

Vi vil i de få tilfælde, hvor en gravid skal røntgenfotograferes, kun tage de absolut nødvendige optagelser og afdække maven med særlig blybeskyttelse.

Hvis du er kvinde og i alderen 12-50, skal radiografen spørge dig, om du er gravid. Det er et lovkrav.

Hvornår får jeg svar på røntgen?

Svaret på undersøgelsen sendes efter få dage til den læge, der har henvist dig. Det er den henvisende læge, der har behandlingsansvaret for dig, og som skal beslutte det videre forløb sammen med dig.

Læs mere om røntgen her