KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er den hyppigst forekommende lungelidelse. KOL er oftest udløst af tobaksrygning. Sygdommen kan ikke helbredes, men kan bremses med rygestop, fysisk aktivitet og medicin. Det har dog vist sig, at KOL ikke kun rammer personer som har røget.

Hvad er KOL?

Ved KOL sker en langsom ødelæggelse af lungevævet, og er ofte kombineret med hoste og slimdannelse.

Symptomer

Det mest karakteristiske med KOL er åndenød ved anstrengelse. De som lider af svær KOL vil få åndenød selv ved den mindste anstrengelse. KOL patienter er i særlig risiko for luftvejsinfektioner og ved akut forværring kræver dette hospitalsindlæggelse. Vi anbefaler, at alle KOL patienter lader sig influenza vaccinere for at nedsætte risikoen for lungebetændelse.

Undersøgelse og behandling

Som nævnt kan sygdommen ikke helbredes, da det ødelagte lungevæv ikke kan genvindes. Det er derfor meget vigtigt, at sygdommen opdages i tide, så man kan bremse den. Har du problemer med luftvejene bør du ses af en speciallæge i lungemedicin og vores speciallæger står klar til at hjælpe dig, så du hurtigt kan få stillet den rigtige diagnose, uanset om du selv betaler, har en sundhedsforsikring eller kommer gennem den offentlige ventetidsgaranti.