Konsultationer Pris i DKK
Forundersøgelse inkl. lungefunktionsundersøgelse og NO-måling 3.555
Forundersøgelse inkl. lungefunktionsundersøgelse, NO-måling og priktest 4.455
Kontrol 1.350
Diverse prøver (blodprøver, vævsprøver, biopsi m.v.) Efter regning

 

Øvrige ydelser  
Priktest, øvrige 800
NO-måling (nitrogen-oxid) 600
Lungefunktionsundersøgelse (spirometri) 800
Peak-flow monitorering 3.150
Lungefunktionsundersøgelse med reversibilitet 3.150
Mannitol-provokationstest 4.950
Metakolin-test 2.000
Røntgen af hjerte og lunger 700

 

CPH Privathospital vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation eller undersøgelse.