Konsultationer Pris i DKK
Forundersøgelse inkl. lungefunktionsundersøgelse og NO-måling 3.555
Forundersøgelse inkl. lungefunktionsundersøgelse, NO-måling og priktest 4.455
Kontrol 1.350
Diverse prøver (blodprøver, vævsprøver, biopsi m.v.) Efter regning

 

Øvrige ydelser  
Priktest for bi og hveps  1.800
Priktest, øvrige 800
NO-måling (nitrogen-oxid) 600
Lungefunktionsundersøgelse 800
Lungefunktionsundersøgelse ved brug af baby-body-boks 2.700
Lungefunktionsundersøgelse med peak-flow monitorering 3.150
Lungefunktionsundersøgelse med spirometri 3.150
Mannitol-provokationstest 4.950
Metakolin-test 1.800