Konsultationer Pris i DKK
Forundersøgelse 2.000
Efterfølgende ambulantbesøg 1.200
Kontrol efter operation 585
Ultralydsskanning af maveregion 1.500
Second opinion 3.000
Speciallægeerklæring 6.700

 

Diverse  
Diverse prøver (blodprøver, vævsprøver, biopsi m.v.) Efter regning
Tillæg ved skift fra lokal bedøvelse til fuld bedøvelse 4.000
1 indlæggelsesdøgn (tillæg ud over operationsprisen) 4.000

 

Brokoperationer Bedøvelse Indlæggelse Pris i DKK
Kikkertoperation for lyskebrok Fuld Ingen 22.500
Kikkertoperation for dobbeltsidigt lyskebrok Fuld Ingen 31.000
Åben operation for lyskebrok Fuld Ingen 11.800
Kikkertoperation for bugvægsbrok Fuld Ingen 24.300
Åben operation for bugvægsbrok Fuld Ingen 15.900
Kikkertoperation for navlebrok Fuld Ingen 24.300
Åben operation for navlebrok Fuld Ingen 11.800

 

Galdeoperationer      
Kikkertoperation for galdesten Fuld Ingen 30.500
Åben operation for galdesten Fuld 1 dag 43.000

CPH Privathospital vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation eller undersøgelse.