Føleforstyrrelse

Føleforstyrrelser betyder, at mange nerver især dem i fødderne ikke fungerer, som de skal. Det vil sige, at de leder nervesignaler dårligt. 2-3% af befolkningen lider af føleforstyrrelser og hyppigheden stiger med alderen.

Hvad er symptomerne på nedsat følesans?

De første symptomer er ofte nedsat følesans i hud og led. Dette kan give følelsen af at have puder under fødderne og usikker gang. Desuden har enkelte smertefuld prikken eller stikken.

Nedsat ledsans medfører, at man er usikker på, hvor foden er. Dette betyder, at man lettere kan snuble eller vrikke om på foden og giver general besvær med balancen.

Senere kan der komme tiltagende kraftnedsættelse, som kan vise sig ved at der er nedsat kraft når foden skal bøjes opad, også kaldet dropfod.

Hvorfor får man føleforstyrrelser?

Der findes mange forskellige årsager til føleforstyrrelser. Tilstanden er ofte en følge af anden sygdom som fx en følge af alkoholoverforbrug, insulin- og ikke-insulinkrævende diabetes, stofskiftesygdom, B12-vitaminmangel, arvelighed eller anden sygdom

Hvordan undersøger og behandler man nedsat føleforstyrrelser?

Neurologen stiller diagnosen på grundlag af sygehistorie, symptomer og en grundig undersøgelse.

Det kan være nødvendigt med supplerende undersøgelser for eksempel røntgenbillede, blodprøver eller EMG eller en såkaldt rygmarvsprøve (lumbalpunktur)

Målet med behandlingen er at forhindre, at tilstanden bliver forværret.

Hvis en anden sygdom er årsag til lidelsen, fx diabetes, er det vigtigt at behandle denne sygdom bedst muligt. Hvis overforbrug af alkohol er årsagen, bør dette reduceres og helst ophøre. I disse tilfælde vil også tilførsel af B-vitaminer kunne hjælpe.

Fysisk træning er godt for funktionsniveauet, men det påvirker formentlig ikke selve sygdommen.

Mød vores neurologer

Vi er et team bestående af speciallæger, sygeplejersker og lægesekretærer.
Vi har alle mange års erfaring inden for de forskellige specialer og vi står klar til at hjælpe dig.

Peter Zeeberg
Neurologi
Saad Al Hamdany
Neurologi