Konsultationer Pris i DKK
Forundersøgelse 2.500
Efterfølgende ambulantbesøg 1.000
Second opinion 4.000
Speciallægeerklæring 6.700
Ultralydsskanning i forbindelse med konsultation 500
Blokadebehandling 500
Diverse prøver (blodprøver, vævsprøver, biopsi m.v.) Efter regning

CPH Privathospital vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation eller undersøgelse.