Konsultationer Pris i DKK
Forundersøgelse 2.500
Efterfølgende ambulantbesøg 1.000
Second opinion 4.000
Speciallægeerklæring 6.700
Ultralydsskanning i forbindelse med konsultation 500
Blokadebehandling 500
Diverse prøver (blodprøver, vævsprøver, biopsi m.v.) Efter regning