Konsultationer Pris i DKK
Forundersøgelse, vandladningsbesvær/urinvejsinfektion

3.200

Forundersøgelse, øvrige 1.100
Efterfølgende ambulantbesøg 900
Kontrol efter operation 585
Second opinion 3.000
Speciallægeerklæring 6.700

 

Diverse  
Diverse prøver (blodprøver, vævsprøver, biopsi m.v.) Efter regning
Tillæg ved skift fra lokal bedøvelse til fuld bedøvelse 4.000
1 indlæggelsesdøgn (tillæg ud over operationsprisen) 4.000

 

Undersøgelser Bedøvelse Indlæggelse Pris i DKK
Biopsi af prostata - - 2.025
Flowundersøgelse af blæren inkl. residualurinmåling - - 1.100
Kikkertundersøgelse af blæren (cystoskopi) Lokal Ingen 2.100
Kikkertundersøgelse af blæren (cystoskopi) Fuld Ingen 9.500
Kikkertundersøgelse af blæren inkl. bioipsi (cystoskopi) Fuld Ingen 10,500
Ultralydsskanning af nyrerne - - 750
Ultralydsskanning af prostata - - 750
Ultralydsskanning af urinvejene - - 750
Urodynamisk undersøgelse - - 3.100

 

Operationer      
Blærehalsoperation Fuld 1 dag 22.000
Fjernelse af blæresten Fuld Ingen 28.000
Fjernelse af polypper i blæren (TUR-B) Fuld 1 dag 27.900
Kikkertundersøgelse af urinleder Fuld Ingen 16.200
Kikkertundersøgelse af urinleder inkl. biopsi Fuld Ingen 18.200
Operation for forhudsforsnævring Lokal Ingen 5.500
Operation for forstørret prostata (TUR-P) Fuld 1 dag 35.000
Operation for manglende nedfalden testikel Fuld Ingen 18.500
Operation for skæv penis (krummerik) Lokal Ingen 12.900
Operation for stramt forhudsbånd Lokal Ingen 5.500
Operation for sædbrok i pungen Lokal Ingen 9.900
Operation for urinrørsforsnævring Fuld Ingen 11.900
Operation for vandbrok i pungen Lokal Ingen 12.900
Operation for årebrok i pungen (mikrokirurgi) Fuld Ingen 28.500
Sterilisation af mænd Lokal Ingen 5.000

CPH Privathospital vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation eller undersøgelse.