På CPH Privathospital lever vi af den gode patientoplevelse og det er altid vigtigt for os, at vores kunder føler sig hørt og set. Vi er altid interesseret i at få en tilbagemelding om din behandling og ophold, hvad enten det er ris eller ros.

Klik her for at komme til trustpilot

Ros bliver vi naturligvis altid glade og stolte af, men ris giver os en mulighed for at forbedre os. Som patient på CPH Privathospital kan du altid have tillid til, at din tilbagemelding bliver taget alvorligt.

To gange årligt laver vi en patienttilfredshedsundersøgelse, som vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. Nedenfor kan du se hospitalets tilfredshedsmåling for August 2020.

Patienttilfredshed August 2020

Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelse (LUP)

Enheden for Brugerundersøgelser gennemfører hvert år en landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser på private og offentlige sygehuse. Den dækker alle offentlige patienter inkl. dem, som er kommet på et privathospital via det udvidede frie sygehusvalg. Resultaterne herfra vil også offentliggøres på CPH Privathospitals hjemmeside.

I LUP-undersøgelsen fra 2018 opnår CPH Privathospital en højere kundetilfredshed på de fleste parametre sammenlignet med både landsresultatet og gennemsnittet for privathospitalernes offentlige patienter.

Resultater fra LUP 2018

Hvert år bliver der foretaget en landsdækkende undersøgelse af patientoplevelsen i forbindelse med besøg på landets hospitaler. Undersøgelsen udarbejdes af det offentlige sundhedsvæsen.

Undersøgelsen omfatter både patienter på de offentlige hospitaler, og patienter henvist til privathospitaler under det udvidede frie sygehusvalg.

Undersøgelsen i 2018 viste, at CPH Privathospital generelt ligger over landsgennemsnittet på følgende temaer:

  • Ventetid
  • Kontakt til personale
  • Kommunikation
  • Information
  • Involvering
  • Patientoplevede fejl
  • Service
  • Hygiejne
  • Sammenhæng i forløb og overordnet tilfredshed

På CPH Privathospital er vi altid interesseret i at lære og med LUP resultaterne i hånden, bliver der stillet skarpt på hvilke områder, der skal undersøges nærmere. Meget ofte handler det ikke om et dårligt resultat, men derimod et ønske om at gøre tingene endnu bedre og smidigere til fordel for vores patienter og deres pårørende.

Du er velkommen til at læse hele rapporten her.

2021 LUP Rapport:

1._Rapport_2021_Cph_Privathospital_AS.pdf