Rotatorcuffen, også kaldet rotatormanchetten, er navnet på en muskelgruppe i skulderen. Skulderens rotatorcuff består af ledkapsel og muskelsener, der danner en strukturel og funktionel "pose" omkring skulderleddet. Overrivning af rotatorcuffen opstår hos yngre efter fald eller regulære skader. Aldersrelaterede forandringer ses hyppigt, og overrivning kan her ske ved små skader eller belastninger.

Skader på rotatorcuffen medfører smerter og besvær med at løfte armen. Nogle personer har begrænsede gener, mens andre har ondt og har svært ved for eksempel at løfte armen ud til siden eller dreje den udad.

Normalvis vil de fleste blive tilset på skadestuen eller hos egen læge og behandlingen vil ofte være at se tiden an. Hvis du oplever fortsatte gener efter 1-3 mdr. bør du tilses af en ortopædkirurg.

Symptomer

Du vil opleve følgende symptomer ved overrivning (læsion) af rotatorcuffen

  • Smerter
  • Besvær med at løfte armen over skulderniveau

Undersøgelse

Speciallægen skal afgøre om der er tale om en skade eller en belastningssygdom. Speciallægen vil foretage en grundig klinisk undersøgelse af skulderen. Det vil ofte være nødvendigt at udføre en ultralydsskanning og evt. MR-skanning.

Behandling

I langt de fleste tilfælde vil man prøve med konservativ behandling med fysioterapi, medicin med NSAID og blokadebehandling.

Hos yngre (under 60 år) og aktive, særligt idrætsaktive vil man oftest vælge operation. Operationen foregår ved en kikkertoperation og består i at fjerne dele af acromion (knoglevæv) og eventuelt sy riften sammen, så funktionen i skulderen genskabes.