Slidgigt i ryggen ses med tiltagende hyppighed jo ældre man er og er ikke nødvendigvis årsag til rygsmerter og er sommetider et tilfældigt fund, men kan godt være årsag til smerter, inflammation og evt. ledskred i ryggen

Undersøgelse

Der vil ofte være behov for en MR-skanning af ryggen så man kan vurdere de forskellige faktorers sværhedsgrad og betydning for de aktuelle rygsmerter. 

Behandling

Behandlingen er oftest målrettede træningsøvelser til ryggen og i udvalgte tilfælde operation.

Ledskred i ryggen

Skyldes oftest slidgigt men ses også efter ulykkestilfælde. Også her er behandlingen målrettede træningsøvelser til ryggen og i udvalgte tilfælde operation hvor man stabiliserer det ramte område.