Prisinformation
Priserne er gældende fra 1. januar 2018.
1. september 2013 trådte en ny lovgivning om patientforsikring i kraft. Alle undersøgelser og behandlinger tillægges derfor et gebyr på 6% til dækning af den lovpligtige patientforsikring.

Betaling
I forbindelse med booking af operation skal operationen betales 14 dage før planlagt operationsdato. Betalingen kan foregå kontant (dog max 20.000 kr. jf. hvidvaskloven) eller ved indbetaling via bank og skal være os i hænde rettidigt.

Betalingsdato fremgår af fakturaen. Kvitteringen for indbetaling skal medbringes. Ved aflysning mindre end 14 dage før planlagt operation eller udeblivelse vil du blive opkrævet et gebyr på 5.000 kr.

Prisoversigt

Her får du et overblik over behandlingsmuligheder og priser indenfor rygkirurgi.

Konsultationer:Priser i DKK
Forundersøgelse1.500,-
Efterfølgende ambulant besøg900,-
Kontrol efter operation650,-
Second opinion3.000,-
Speciallægeerklæring6.700,-
Blokadebehandling500,-
Telefonkonsultation400,-
Diverse
Diverse prøver (blodprøver, vævsprøver, biopsi m.v.)Efter regning
Tillæg ved skift fra lokal bedøvelse til fuld bedøvelse4.000,-
Tillæg pr. indlæggelsesdøgn4.000,-
RygoperationerMikroskopBedøvelseIndlæggelsePris i DKK
Diskuprolaps i nakken med cage fusionJaFuld1 dag65.000,-*
Diskuprolaps i nakken med bevægelig proteseJaFuld1 dag70.000,-*
Stivgøring/stabilisering af nakken med intern fiksationFuld1 dag79.000,-*
Frilægning af klemt nerverod i nakkenFuld1 dag70.000,-*
Spinalstenose i nakken79.000,-
Diskusprolaps i lænderyggenJa54.000,-
Frilægning af klemt nerverod i lænderyggenJaFuld1 dag59.000,-
Spinalstenose i lænderyggenFuld1-2 dage59.000,-
Stivgøring/stabilisering af lænderyggen uden implantater (spondylodese)Fuld1-2 dage91.000,-
Stivgøring/stabilisering af lænderyggen med intern fiksationFuld1-2 dage91.000,-*
Fjernelse af internt fiksationsudstyr i rygsøjlenFuld1 dag54.000,-
Fjernelse ag godartet tumor i rygmarvskanalen eller på nerverodJaFuld1-2 dage80.000,-
Lukning af hul i rygmarvshinden (durafistel)JaFuld1-2 dage60.000,-
Fjernelse af fedtknude i nakke eller rygFuld0-1 dag30.000,-
Fjernelse af halebenFuld1 dag35.000,-

* Operationen kræver at der indsættes et eller flere implantater. Priserne varierer og du vil blive nærmere informeret herom.

CPH Privathospital vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation eller undersøgelse.

Mød vores rygkirurger

Vi er et team bestående af speciallæger, sygeplejersker og lægesekretærer.
Vi har alle mange års erfaring inden for de forskellige specialer og vi står klar til at hjælpe dig.

Læge ikke fundet
Læge ikke fundet
Læge ikke fundet