Kjeld Dons

Overlæge, speciallæge i neurokirurgi

Biografi

Kjeld Dons er læge fra Københavns Universitet 1982 og uddannet speciallæge i neurokirurgi på Rigshospitalet 1993. Den europæiske specialisteksamen (European Board Examination in Neurological Surgery) i neurokirurgi blev bestået I 1994.

Kjeld Dons har under sin 20-årige ansættelse på Rigshospitalet været leder af rygkirurgien i 8 år, han har desuden været klinikchef for afdelingen i 5 år.
Siden 2008 har Kjeld Dons kun arbejdet privat og han var partner på Københavns Privathospital.

Siden 1.7.2018 har Kjeld Dons varetaget rygkirurgien ved CPH Privathospital.

Erfaringen omfatter over 5.000 nakke og rygoperationer men også talrige øvrige neurokirurgiske indgreb.


Uddannelsesår og udnævnelser

  • Publikationslisten omfatter 17 arbejder samt 3 lærebogskapitler. Kjeld Dons har deltaget i og undervist ved talrige videnskabelige kurser og har afholdt 20 videnskabelige foredrag ved internationale kongresser og ved en række af disse været chairman og moderator.

Medlemskab i foreninger og selskaber

  • Kjeld Dons er medlem af Eurospine og af North American Spine Society (NASS).

Nuværende og tidligere arbejdspladser

  • Kjeld Dons har været klinisk lektor i neurokirurgi i 12 år og har været leder af rygkurset ved speciallægeuddannelsen i neurologi og neurokirurgi i 16 år.
  • Kjeld Dons er medstifter af og medlem af både Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS) og Dansk Rygkirurgisk Selskab og han har været formand for DNKS 1997-2000.
  • Siden 2002 har Kjeld Dons været sagkyndig i neurokirurgi for Retslægerådet.