FIBERSPRÆNGNING

Fibersprængninger er meget almindelige, og de opstår ofte i forbindelse med idrætsudøvelse. Sprængninger af muskelfibre kan dog ses i andre situationer, hvor musklen overbelastes. Jo ældre man bliver, jo mere øger man sin risiko for udvikling af en fibersprængning.
Ved en overstækning af en muskel kan en eller flere fibre inde i musklen briste. Dette kaldes en fibersprængning. Overrives hele musklen, kaldes det en muskelruptur, dette er en sjældenhed.

SYMPTOMER

Når skaden indtræffer, vil du straks opleve smerter. Du vil som regel ikke være i stand til at gennemføre den aktivitet du er i gang med. Idrætsudøveren er sjældent i tvivl om hvad der er sket. Oplever du ofte at få fibersprængninger bør du tilses af en idrætslæge.

BEHANDLING

Behandlingen er ro og hvile for en periode. Du kan køle med is. Det kan også hjælpe med en komprimerende bandage. Medicin (NSAID) vil også have god effekt.