Knæskade/skiskade

En skiskade er en akut opstået skade, som kan spænde vidt – lige fra en mindre forvridning til en skade på både korsbånd og menisk samt eventuelt brusk. 

Det er vigtigt, at en sådan skade bliver tilset så hurtigt som muligt af en speciallæge i ortopædkirurgi. 
Specielt med hensyn til patientens videre sikkerhed er det vigtigt, at den rette behandling bliver iværksat med det samme

Generelt om knæ- eller skiskader

På skistedet er der ofte kompetente læger til stede, som kan iværksætte behandlingen til en start. 

Når patienten kommer tilbage til Danmark er det vigtigt, at der iværksættes hurtigt tilsyn hos speciallæge som planlægger den rette og hurtige behandling. 
Behandlingen kan være aflastning, genoptræning eller i de værre tilfælde operation. 

Patienten følges tæt i efterforløbet samt i hele genoptræningsforløbet, uanset om der er tale om en forvridning eller en operation. På CHP Privathospital følges patienten af den samme læge i hele forløbet. 

Knæskader

Knæskader spænder vidt. Ses hyppigt hos idrætsfolk, men også hos ganske almindelige mennesker som træder forkert eller vrikker om på deres knæ.

Hvad er årsagen til smerter i knæet?

  • Den hyppigste årsag til knæsmerter er med alderen slidgigt, som er en nedslidning af brusken i knæet.
  • Den akutte knæskade er oftest ledbåndsskade, meniskskade eller korsbåndsskade. MR-scanning og eventuel operation kan komme på tale her.
  • Ved overbelastningsskader er der oftest tale om ledbånds irritationer, så som springerknæ, løberknæ, Osgood Schlatter (hos børn), eller slimhinde irritation inde i knæet. Ultralydsscanning vil i disse tilfælde ofte give det rette svar og ESWT behandling (chokbølgebehandling) eller blokade kan være den rette behandling. Læs mere om ESWT her.

Akut knæ- eller skiskader

I den akutte fase ved en knæskade er det hensigtsmæssigt at benytte RICE princippet = Rest, Ice, Elevation og Compression. 

Det vigtigste er egentligt, at der anlægges en fast komprimerende forbinding, så den akutte hævelse stoppes hurtigt. 

Herefter anlæggelse af et koldt omslag (eventuelt ispose) som holdes på i cirka 10 min., husk man må ikke anlægge isen direkte på huden på grund af faren for forfrysninger. 
Man bør holde knæet højt og undgå større aktivitet i 48 timer. 

Is anlæggelsen bør gentages 4-5 gange med 1/2 times mellemrum. Den komprimerende forbinding holdes på i 48 timer.  

Undersøgelse og behandling

Det er vigtigt, at patienten tilses af en erfaren idrætskirurg hurtigst muligt og at den rette diagnose stilles. Det vigtigste er oplysningerne omkring hvordan skaden skete og hvordan patientens symptomer er. 

MR-scanning, ultralydsscanning eller røntgen kan komme på tale, for at få den korrekte diagnose. 

Det er vigtigt ikke at operere patienten medmindre det er klart nødvendigt. Hellere se tiden an og gennemgå genoptræning. 
 
På CPH privathospital bliver du behandlet af idrætskirurger med over 20 års erfaring fra Superligaen. Vi vil gøre det bedste for, at benytte de mest skånsomme metoder som muligt. 

Operationer i knæ er her kikkertoperationer, som er de mest skånsomme med et efterfølgende genoptræningsforløb.  

Genoptræning

Genoptræning er et “must” både før og efter operationen for at opnå det bedste resultat. Vi har i huset 20 fysioterapeuter til at bistå med den bedst tænkelige servicering af vores patienter.

Mød vores ortopædkirurger

Vi er et team bestående af speciallæger, sygeplejersker og lægesekretærer. Vi har alle mange års erfaring inden for de forskellige specialer og vi står altid klar til at hjælpe dig!

Allan Ibsen Sørensen
Ortopædkirurgi
Søren Winge
Ortopædkirurgi
Jesper Bildsø
Ortopædkirurgi
Peter Basse
Ortopædkirurgi
Jens Nørgård
Ortopædkirurgi
Rasmus Mikkelsen
Ortopædkirurgi