Tilrettelæggelse af indkøb skal holde CO2-udledningen på et minimum.


Som et led i vores bæredygtighedsstrategi har vi fokus på ressourceforbruget i indkøb og er bevidste om at løfte vores samfundsansvar i relation til CO2-udledning som følge af vores aktiviteter. 

Vores nyeste tiltag er tilrettelæggelse af indkøb, så CO2-udledningen holdes på et minimum fx ved at samle leverancer i større partier. Dette kan bl.a. kun ske, fordi vi råder over et arealmæssigt stort lager i vores egen bygning.

Derudover tager vi også yderligere hensyn til selve ressourceforbruget og miljøpåvirkningen, når vi vælger varer.

Når vi vurderer miljøpåvirkningen er det ud fra hele varens livscyklus, og der er således taget hensyn til både forbruget af råvareressourcer og miljøpåvirkningen under varens fremstilling og den efterfølgende kassering.

Skrevet d. 15/01-2024