Kvalitet skabes i mødet med patienten. Med fokus på høj faglighed, god personlig service og respekt for hvert enkelt individ skaber vi den bedste patientoplevelse for dig.

På CPH Privathospital lever vi af tilfredse patienter og vi arbejder hver dag for at skabe de bedste patientforløb, hvor du som patient og pårørende føler dig tryg. Alle medarbejdere arbejder efter ens standarder, der skal sikre, at alle patienter oplever ensartet behandling.

Flere gange årligt laver hospitalet egne kundetilfredshedsundersøgelser. Resultatet vil altid blive publiceret på vores hjemmeside. Ud over egne kundetilfredshedsmålinger, deltager hospitalet også i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), hvor knap 300.000 patienter hvert år får mulighed for at give deres feedback på en indlæggelse eller et ambulant besøg til den afdeling/hospital, de har været på.

 

Akkreditering - Den danske kvalitetsmodel - DDKM

Den danske kvalitetsmodel skal understøtte og fremme systematisk, kontinuerlig kvalitetsudvikling. Hvert 3. år gennemføres en ensartet og uvildig eksternevaluering og eksternt survey af kvalitetsudviklingsarbejdet, baseret på et fælles vurderingsgrundlag, nemlig akkrediteringsstandarderne. De eksterne evalueringer tilrettelægges, så de kan danne grundlag for en samlet akkreditering af det enkelte privathospital.

Akkrediteringsnævnet har afsluttet vurderingen og CPH Privathospital har nu status som Akkrediteret efter DDKM, version 2. Med denne status må vi modtage og behandle offentlige patienter.

Akkrediteringen er din garanti for, at CPH Privathospital lever op til en fast defineret kvalitetsstandard som på de allerbedste offentlige hospitaler. Disse standarder er blevet til i et samarbejde mellem stat, regioner, kommuner og erhvervsliv og rummer i alt 104 standarder og ca. 450 indikatorer.

Du kan se vores akkrediteringsrapport her

CPH Privathospital er fortsat akkrediteret iht. DDKM, også selvom dette ikke længere er et krav i det offentlige sundhedsvæsen.

 

Skærmbillede 2022 05 19 kl. 12.16.29

 

Øverige rapporter og undersøgelser:

LUP (Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser)

 

Tilsynsrapporter:

 

Kundetilfredshedsundersøgelser: