Kronisk bihulebetændelse

Tæt på 10 % af den danske befolkning lider af kronisk bihulebetændelse. Hvis medicinsk behandling ikke hjælper, kan en bihuleoperation være løsningen.

Hvad er kronisk bihulebetændelse?

Bihulebetændelse er betændelse i de hulrum i kraniet, der har åbning til næsen. Den kan opstå i en eller flere af bihulerne, når afløbskanalen stoppes. Sygdommen optræder oftest hos voksne og af og til hos større børn, men meget sjældent hos mindre børn. Tilstopning kan ske pga. hævet slimhinde omkring afløbet fra bihulerne forårsaget af infektion i de øvre luftveje med fx forkølelsesvirus eller bakterier. Slimhinden kan desuden i forvejen være hævet, hvis personen lider af allergi. Der kan også forekomme en mekanisk aflukning af afløbet pga. skævhed af brusk eller knogle efter brud på næseskillevæggen. Når afløbet til bihulen stoppes, bliver slimhinden i bihulen ødelagt. Slimen ud fra bihulerne standses, hvorefter bakterier kan trænge ind, og betændelsen opstår. Bihulebetændelse kan også opstå i forbindelse med rodbetændelse i en tand med gennembrud af betændelsen til kæbehulen. Bihulebetændelsen vil da oftest kun være i den ene side.

En bihulebetændelse betegnes som kronisk, når den har varet i minimum 3 måneder. 


Symptomer på kronisk bihulebetændelse

Diagnosen >> kronisk bihulebetændelse << kan være vanskelig at stille, da der er en gradvis overgang fra den lettere infektion med forkølelsesvirus, hvor der er tilstoppet næse og slim fra næsen til dunkende smerter i kind og tænder, i panden eller mellem øjnene. Der kan optræde mere vedvarende smerter, høj feber og påvirket almen tilstand. Smerterne kan være vanskelige at skelne fra smerter i tænderne og nervesmerter i ansigtet. Vores speciallæger kan ved at kigge i næsen afgøre, om slimhinden er hævet, om der kommer betændelse fra bihulerne, om der er en skævhed af næseskillevæggen eller andre forandringer. Ved behov foretages der en CT-scanning af bihulerne. Herved kan man se, om afløbet er tilstrækkeligt, og om der findes ophobning af slim i bihulerne.

Normalt varer en bihulebetændelse omkring en til to uger. En bihulebetændelse kaldes for kronisk, hvis den har varet i over 3 måneder. 

Du kan opleve flere forskellige symptomer, hvis du har kronisk bihulebetændelse som fx:

 • Kronisk eller hyppigt tilstoppet næse
 • Tung og trykkende fornemmelse i hovedet
 • Ondt i tænderne
 • Ondt i kinder og pande
 • Svimmelhed
 • Perioder med feber og slim i næsen

Typiske årsager til bihulebetændelse

 • Betændelse i bihulerne opstår ofte enten på grund af en virus eller en bakterie.
 • Problemer med bihuleafløbet på grund af vedvarende hævelse i næsen på basis af allergi 
 • Dårligt bihuleafløb på grund kronisk hævelse i næsen på basis af hyppige infektioner  
 • Problemer med bihuleafløbet på grund af skævhed af brusken i næsen 
 • Kronisk betændelse i en tandrod, som kan give vedvarende betændelse i kæbehulen 

Undersøgelse af bihulerne

Er du i tvivl, om du lider af kronisk bihulebetændelse, skal du have foretaget en undersøgelse hos øre-næse-halsspecialist. På CPH Privathospital hører vi dig ad om dine symptomer og undersøger dig med en kikkertundersøgelse i næsen og med en CT-scanning af bihulerne. 

Behandling

Der findes to behandlingsmuligheder: medicinsk- eller kirurgisk behandling. I de fleste tilfælde vil man indledningsvis forsøge at behandle bihulebetændelsen medicinsk. 

Medicinsk behandling

Den medicinske behandling består af medicin, der får slimhinden til at trække sig sammen, og derved åbner op til bihulerne, så betændelsen kan løbe frit ud. Det vil oftest være receptpligtig næsespray med binyrebarkhormon i en periode. Endvidere skal man inden næsesprayen skylle næsen med saltvand. Hvis der ikke er effekt af dette, og der ikke er opnået afløb, og speciallægen mener, at der er tale om bakterier, kan man anvende antibiotika. I svære tilfælde giver man antibiotika med det samme. Med en korrekt undersøgelse og vurdering kan du hurtigt få diagnosticeret dine problemer og herefter komme i gang med den rette behandling. 

Mærker du ingen forbedring i dine bihulegener med den medicinske behandling, kan en operation af bihulerne være den rette løsning.

Kirurgisk behandling

En del patienter får udvidet afløbet ved en kikkertoperation gennem næsen, hvor speciallægen udvider de naturlige afløb til de ramte bihuler, så afløbet bliver bredere og ikke så nemt lukker til. Det drejer sig om personer med gentagne akutte bihulebetændelser eller vedvarende problemer på trods af medicinsk behandling og skylning. I enkelte tilfælde foretages operationen i forbindelse med komplikationer til bihulebetændelse.

 • Traditionel operation: Hvis du er snævert bygget i bihulesystemets afløbssteder vælger man at operere traditionelt Herved foretager speciallægen en kikkertoperation, hvor der via næsen fjernes knogle og slimhinde fra de snævre områder i næse-bihulesystemet. I visse tilfælde vil det være nødvendigt samtidigt at rette på næsskillevæggen, hvis den er skæv for at kunne komme til med bihuleinstrumenterne.
 • Shaving af polypper: Hvis du har polypper, fjerner vi polypperne med en skånsom shaverteknik. Dvs. at polypperne opløses, suges væk og derved fjernes.
 • Navigationskirurgi: Navigationskirurgi en ny metode med et kamera, der giver ekstra grundigt overblik over bihulerne under operationen. Denne metode er udviklet til tilfælde hvor der er tale om omfattende mængder polypvæv og dybere forandringer i bihulesystemet, og til patienter, der tidligere er opereret i bihulerne. Vi tilbyder navigationskirurgi som ekstra sikkerhed til stort set alle vore operationspatienter.


Inden beslutningen om en operation, kommer du til forundersøgelse hos en af vores speciallæger i øre-næse-halskirurgi. Vores speciallæge lytter til dine symptomer og undersøger dig. CT-scanning kan være nødvendig, og det bliver vurderet i hvert enkelt tilfælde, om dette er nødvendigt. Aftaler vi, at en operation er den bedste løsning, gennemgår speciallægen forløbet samt mulige bivirkninger og komplikationer med dig. Vi taler desuden om, hvad du kan forvente dig af operationen.

Læs mere om bihuleoperationer her


Samme læge og hurtig behandling

Uanset om symptomerne er opstået akut eller er af længerevarende karakter, bør du ses af en speciallæge i øre-næse-hals. Vores speciallæger står klar til at hjælpe dig, så du hurtigt kan få stillet den rigtige diagnose, uanset om du er privatbetaler, har en sundhedsforsikring eller kommer gennem den offentlige ventetidsgaranti.

Alle undersøgelser kan foregå på CPH Privathospital, og du har derfor samme erfarne speciallæge gennem hele forløbet.

Mød vores læger

Vi er et team bestående af speciallæger, sygeplejersker og lægesekretærer.
Vi har alle mange års erfaring inden for de forskellige specialer og vi står klar til at hjælpe dig.

Malene Kirchmann
Øre-næse-hals
Claudia Becker
Øre-næse-hals