Hælspore

Hælspore er et udtryk for den smertefulde tilstand i hælen som oftest opstår pludseligt, uden ret meget forvarsel.

Før i tiden mente man at denne tilstand skyldtes den mindre knoglegevækst, som man ofte fandt på et røntgenbillede lige under hælen.  Det har vist sig at ikke holde stik og være et tilfældigt fund.

I fagsprog kalder man hælspore for faciitis plantaris. En inflammation, irritations tilstand, svarende til tilhæftningen af svangsenen, hvor der findes en væskeophobning svarende til knoglehinden her.

Tilstanden kan ubehandlet vare op til 2 år.

I næsten alle tilfælde forsvinder smerterne efter 1-2 år lige så pludseligt som de opstod.

Symptomer på hælspore

Symptomerne er smerter når man står op om morgenen, som svinder når man har været i gang i nogle minutter.

Op ad dagen kan smerterne forværres ved gang og til aftenen, kan smerterne være forværret betragteligt, specielt efter siddende at skulle op at stå igen. Der er kun sjældent smerter i hvile. I de værste tilfælde ses hævelse under hælen, og fornemmelse af en mindre bule her.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Du vil på CPH privathospital blive tilset af en af vores speciallæger, som vil spørge grundigt ind til din situation.

Patientens symptomer stiller som regel diagnosen. Ultralydsskanning en den primære undersøgelse for at bekræfte diagnosen.

Hvordan behandler man hælspore?

Det første relevante behandlingsforslag er bløde silikone indlæg, som til dels vil afhjælpe de daglige smerter.

Den primære behandling imod denne tilstand er chokbølgebehandling, også kaldet ESWT.

Der er nu høj videnskabelig evidens, med meta-analyse, som bekræfter er succesrate på næsten 90% med ESWT. Patienten skal have 5-6 behandlinger med cirka en uges mellemrum.

Behandlingerne er forbundet med lettere smerte, men der kan skrues op og ned for intensiteten, så alle kan komme igennem behandlingerne.

En anden mere traditionel behandling er blokade behandling, hvor en blanding af binyrebarkhormon blandet med lokal bedøvelse indsprøjtes ultralydsvejledt. Behandlingen kan gentages med 3 ugers mellemrum max to gange.

I kombination med behandlingerne er aflastning med henblik på gangdistancer, og ophør med fodbelastende sportsaktiviteter yderst tilrådeligt.

Operation for denne lidelse frarådes.

Mød vores ortopædkirurger

Vi er et team bestående af speciallæger, sygeplejersker og lægesekretærer.
Vi har alle mange års erfaring inden for de forskellige specialer og vi står klar til at hjælpe dig.

Jesper Bildsø
Ortopædkirurgi
Søren Winge
Ortopædkirurgi
Allan Ibsen Sørensen
Ortopædkirurgi
Peter Basse
Ortopædkirurgi
Jens Nørgård
Ortopædkirurgi
Rasmus Mikkelsen
Ortopædkirurgi